Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Aleksander
Nazwisko: Przysiężny
Miejsce urodzenia: Sopot
Data urodzenia: 14-06-1959
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Juta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Leszek Przysiężny brał udział w posiedzeniu Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, które odbyło się 12-13.08.1981. IPN Gd 003/166 (IV-185)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Ww. figuruje w "wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego" sporządzonym 13.12.1981 jako członek KK NZS internowany decyzją nr 426/81. Ww. figuruje w "protokole komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 3.12.1982" sporządzonym 28.12.1982 i zatwierdzonym przez Naczelnika Wydz. III KW MO Gdańsk pod poz. 60 "arkusz ewidencyjny z dnia 3.03.1981-Leszek Przysiężny". Część materiałów operacyjnych krypt. "Gotowość" dot. ww. złożono do archiwum pod sygn. 911/19 t. 7 poz. 26 została zniszczona 24.08.1989 zgodnie z protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/8 (911/5), IPN Gd 0207/10/1 cz. 1, 2 (911/2), IPN Gd 340/2 t. 1 (911/2)
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-29.04.1982 decyzją nr 426 z 12.12.1981 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Decyzją nr 137 wydaną 29.04.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku uchylono internowanie. Leszek Przysiężny podczas internowania prowadził protest głodowy. IPN Gd 159/130
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Ww. figuruje w "wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Gdańsku" sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Akta operacyjne Meldunki operacyjne Wydz. II KW MO w Krakowie przesłane do Dep. II MSW w okresie styczeń- grudzień 1981. Leszek Przysiężny (Politechnika Gdańska) figuruje w meldunku operacyjnym nr 76/81 z 10.04.1981 dot. I Zjazdu NZS jako osoba wybrana do Prezydium NZS. IPN Kr 079/104 (162/K)
Dokumentacja ewidencyjna W/w "został objęty przez Komisariat IV MO w Gdańsku inwigilacją podstawową Nr 176/83. Podejrzany o prowadzenie działalności antypaństwowej". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.