Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Dziemieszkiewicz
Miejsce urodzenia: Zambrów
Data urodzenia: 10-04-1932
Imię ojca: Adam
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Dziemieszkiewicz (ur. we wrześniu 1932 r.) od jesieni 1947 do marca 1949 był początkowo współpracownikiem i pomocnikiem, a od roku 1948 żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Ciechanów, Przasnysz i sąsiednich. Nosił pseudonim "Żbik". W latach 1948-1949 był zaprzysiężonym członkiem oddziału NZW walczącego z komunistami i UB pod dowództwem jego starszego brata - st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza pseud. „Rój”. Jerzy Dziemieszkiewicz figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Warszawie i PUBP w Ciechanowie z lat 1949-1969. Zapisano w nich m.in., iż Jerzy Dziemieszkiewicz został "zatrzymany dn. 17 marca 1949 przez PUBP Ciechanów jako członek bandy >Roja<. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w W-wie z 16 września 49 r. na karę 7 lat więzienia, utratę praw honorowych na 4 lata i przepadek całego mienia na rzecz skarbu państwa". Jerzy Dziemieszkiewicz od dnia 1.08.1949 przebywał w więzieniu w Warszawie, od 14.12.1949 w więzieniu w Rawiczu, a od 19.05.1952 w więzieniu w Jaworznie. W aktach penitencjarnych zanotowano, iż Jerzy Dziemieszkiewicz został zwolniony z więzienia "w kwietniu 1953 r.". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Jerzy Dziemieszkiewicz figuruje jako podejrzany i następnie skazany w aktach śledczych i operacyjnych UB z PUBP w Ciechanowie, PUBP w Makowie Maz. i WUBP w Warszawie z lat 1949-1955. Te akta UB stwierdzają między innymi, że Jerzy Dziemieszkiewicz został "zatrzymany dn. 17 marca 1949 przez PUBP Ciechanów jako członek bandy >Roja< [zatrzymanie nastąpiło w Nowym Mieście Lubawskim]". Dokumenty UB stwierdzają, iż Jerzy Dziemieszkiewicz (wówczas niespełna 17-letni) podczas zatrzymania uciekał, następnie został postrzelony, ciężko ranny i ujęty. Po blisko półrocznym pobycie w szpitalu i areszcie UB w Warszawie i po kilkutygodniowym ciężkim śledztwie UB, Jerzy Dziemieszkiewicz został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w W-wie z 16 września 1949 r. na karę 7 lat więzienia, utratę praw honorowych na 4 lata i przepadek całego mienia na rzecz skarbu państwa (odpis wyroku w ww. aktach). Jerzy Dziemieszkiewicz od dnia 1.08.1949 przebywał w więzieniu w Warszawie, od 14.12.1949 w więzieniu w Rawiczu, a od 19.05.1952 w więzieniu w Jaworznie. Zwolniony z więzienia w Jaworznie w kwietniu 1953 - jako objęty amnestią (wraz z innymi więźniami). Od maja 1953 do końca września 1955 Jerzy Dziemieszkiewicz był inwigilowany i ściśle kontrolowany przez PUBP w Makowie Maz. i Zambrowie, gdzie mieszkał i pracował. W dniu 26.09.1955 referent UB w Makowie Mazowieckim złożył postanowienie o skierowaniu ww. akt dot. Jerzego Dziemieszkiewicza (sygn. 6247/III) do archiwum. IPN BU 0207/1892 (6247/III).
Jerzy Dziemieszkiewicz figuruje jako skazany w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z roku 1949. Dnia 16.09.1949 17-letni wówczas Jerzy Dziemieszkiewicz (w aktach UB i aktach prokuratorskich celowo sfałszowano datę jego urodzenia o 12 miesięcy wstecz, aby w dniu przewidywanego wyroku Jerzy Dziemieszkiewicz miał formalnie ukończone 18 lat) został skazany z art. 86 § 2 KKWP, art. 1 § 1 dekretu z dn. 13.06.1946 r. i art. 4 § 1 dekretu z dn. 13. 06.1946 za przynależność do oddziału NZW działającego na terenie ówczesnego województwa warszawskiego i olsztyńskiego, za współudział w napadzie na żołnierzy KBW na terenie gminy Karwacz (pow. Przasnysz) jesienią roku 1948 oraz za przechowywanie broni bez zezwolenia na łączną karę 7 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich na 4 lata i przepadek całego mienia na rzecz państwa. IPN BU 1023/318 (Sr. 1333/49).
Jerzy Dziemieszkiewicz występuje wraz z wieloma innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach UB z lat 1946-1955 i KW MO w Warszawie opisanych jako "Charakterystyka Nr 64, nazwa organizacji: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe - Okręg Warszawski nr XVI". Te materiały zostały opracowane w latach 1978-1989 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO/ Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN BU 0180/80 t. 1-22 (Charakterystyka Nr 64, p.102).
.