Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Danuta
Nazwisko: Parzyszek-Bar
Nazwisko rodowe: Parzyszek
Miejsce urodzenia: Świnoujście
Data urodzenia: 23-03-1947
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Elżbieta Parzyszek-Bar była rozpracowywana przez Pion III RUSW w Świnoujściu w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Urojenie" (rej. Sz 27959), prowadzonej w okresie od 20.10.1987 do 11.03.1988. Zarejestrowana do sprawy 4.11.1987 pod numerem Sz 38139 jako podejrzewana o usiłowanie założenia Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia w Świnoujściu. W październiku 1987 pracownicy ZOZ w Świnoujściu podjęli uchwałę o założeniu ZZ „Solidarność”, pod którą podpisy zbierała ww. Sprawa zmierzała do ustalenia osób związanych z powstaniem „nielegalnej struktury”, ujawnienia inspiratorów i ustalenie powiązań grupy. Elżbieta Parzyszek-Bar scharakteryzowana jest jako osoba, która w przeszłości należała do aktywnych działaczy „Solidarności” i nadal utrzymuje kontakty z osobami z tego środowiska, w tym z figurantami innych spraw operacyjnych. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 16926/II. IPN Sz 0053/441 (16926/2) mikrofilm.
Elżbieta Parzyszek-Bar była inwigilowana przez SB z Pionu III RUSW w Świnoujściu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Nagietka" (nr rej. Sz 38927). Sprawa prowadzona była w okresie od 9.03.1988 do 12.09.1989 w celu kontroli ww. po zakończeniu sprawy "Urojenie". Materiały zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.