Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Lasek
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Data urodzenia: 25-05-1910
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:

W marcu 1947 r. w PPR, następnie w PZPR. Po maturze w 1928 r. rozpoczął studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie, dyplom inżyniera górniczego uzyskał w 1939 r. W okresie od grudnia 1931 do czerwca 1939 r. pracował w Zakładzie Górnictwa i Przeróbki Mechanicznej AG w Krakowie, na stanowiskach od zastępcy do starszego asystenta. Z kolei w okresie czerwiec-wrzesień 1939 r. pracował w charakterze inżyniera ruchu w kopalni „Wanda-Lech” w Nowym Bytomiu. Od lutego 1941 r. zatrudniony w charakterze magazyniera w Związku Plantatorów Tytoniu w Proszowicach, w okresie luty-kwiecień 1945 r. pracował jako inżynier ruchu w Kopalni „Paweł” w Chebziu, następnie w okresie kwiecień 1946 - lipiec 1947 w Kopalni „Szombierki” kierownik działu robót górniczych, potem zawiadowca. Od lipca 1947 r. był dyrektorem kopalni „Concordia” w Zabrzu, od czerwca do listopada 1948 r. dyrektor Kopalni „Generał Zawadzki". W okresie listopad 1948 - listopad 1949 na stanowisku kierownika Wydziału Ruchu Kopalni w Dyrekcji Rudzkiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Bytomiu, stamtąd w listopadzie 1949 r. awansowany na kierownika ruchu zakładu Kopalni „Paweł". W końcu stycznia 1950 r. delegowany do Departamentu Produkcji Górniczej w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki. W latach 1951-1952 pracował w Albanii jako ekspert do spraw górnictwa. W 1953 r. w Ministerstwie Górnictwa w lipcu t.r. mianowany Dyrektorem Centralnego Zarządu Szkolenia Zawodowego, następnie w grudniu na stanowisku dyrektora generalnego ministerstwa.
Źródła: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 2086, s. 2-3, 16, 30, 32, 36; indeks osobowy akt AIPN Ka 578/217.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Prezes Wyższy Urząd Górniczy Katowice 12-1957 11-1964 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 240.