Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Cezary
Nazwisko: Madej
Miejsce urodzenia: BYTOM
Data urodzenia: 22-08-1959
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Madej po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce został internowany w związku z akcją „Jodła” na podstawie decyzji Komendanta KWMO nr III/187 z dn. 04.03.1982. Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że „jest organizatorem akcji protestacyjnych w środowisku akademickim, neguje wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i poddaje krytyce powstanie i funkcjonowanie WRON”. K. Madej został umieszczony w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, skąd został przeniesiony do Zakładu Karnego w Zabrzu-Zaborzu. Decyzję o internowaniu uchylono 10.07.1982. Informacja, że K. Madej „rozpowszechnia w środowisku akademickim poglądy mogące wywołać niepokój. Nie respektuje postanowień Dekretu o stanie wojennym” skutkowała kolejnym internowaniem, które zostało przeprowadzone na podstawie decyzji nr III/296 z dn. 23.08.1982. Ww. został umieszczony w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu. Decyzję o internowaniu uchylono 28.09.1982. IPN Ka 043/620 (39664/II), IPN Ka 0169/1516 j. 1-2 (39664/2) mikrofilm.
Akta internowanego przetrzymywanego w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju (sygn. IPN Ka 43/478). Krzysztof Madej 23.03.1982 został przetransportowany do Zakładu Karnego w Zabrzu-Zaborzu. Decyzję o internowaniu uchylono 10.07.1982. Pod sygn. IPN Ka 42/472 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/478 (22/82), IPN Ka 42/472 (22/82).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ww. przebywał od 06.03.1982 do 23.03.1982. IPN Ka 175/711.
Akta internowanego przetrzymywanego w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu (sygn. IPN Ka 43/609). Decyzję o internowaniu uchylono 28.09.1982. Pod sygn. IPN Ka 42/473 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/609 (46/82), IPN Ka 42/473 (46/82).
Wykaz internowanych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego sporządzony w KWMO w Katowicach. Krzysztof Madej figuruje jako internowany od 04.03.1982 do 09.07.1982 oraz od 29.08.1982 do 28.09.1982. IPN Ka 093/220 (C/694).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Brodacz" nr rej. Ka 50890 został zarejestrowany 16.09.1982 przez Wydz. III-1 KWMO Katowice w związku ze zwolnieniem Krzysztofa Madeja z internowania. Ww. był członkiem Konwentu Wydziału Prawa i Administracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) Uniwersytetu Śląskiego. W ramach KE prowadzonego przez Wydz. III-1 KWMO Katowice, a następnie Wydz. III-1 WUSW Katowice skupiono się na kontroli ww. na terenie uczelni. Po podjęciu przez K. Madeja pracy w Bytomiu kwestionariusz został przeniesiony do Wydz. V MUSW w Bytomiu. Po tym jak ww. rozpoczął pracę w Katowicach KE został ponownie przeniesiony do Wydz. III-1 WUSW w Katowicach i przerejestrowany dn. 10.09.1986 do nr Ka 62444, skąd kwestionariusz przeniesiono do Wydz. III RUSW w Gliwicach. KE ostatecznie przeniesiono w związku z podjęciem przez ww. pracy w Zabrzu do Grupy III MUSW w Zabrzu. K. Madeja kilkukrotnie wzywano do stawienia się na „rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych”, a mieszkanie ww. poddane było przeszukaniu. W sprawie wykorzystano Osobowe Źródła Informacji. Kwestionariusz zakończono dn. 06.07.1989 z uwagi na „zaniechanie wrogiej działalności”. Materiały archiwalne zostały złożone do archiwum Wydz. „C” dn. 09.08.1989, gdzie zostały zmikrofilmowane, a następnie wybrakowane. IPN Ka 043/620 (39664/II), IPN Ka 0169/1516 j. 1-2 (39664/2) mikrofilm.
Krzysztof Madej został objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę na wniosek KWMO w Katowicach. Zastrzeżenie (Z-I-1414/BT) zostało odnotowane w dzienniku rejestracyjnym 21.10.1982 pod nr rej. Ka 50890. Zastrzeżenie wycofano 30.09.1987, a z dziennika rejestracyjnego wykreślono 04.12.1987. IPN Ka 188/81877 (EABT 081877).