Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Regina
Nazwisko: Ozga
Nazwisko rodowe: Ozga
Miejsce urodzenia: Jagodno pow. Włodawa
Data urodzenia: 03-03-1924
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Regina Ozga (ur. w marcu 1924) od wiosny 1946 do października 1951 była początkowo współpracownikiem, a następnie żołnierzem - łączniczką antykomunistycznego zbrojnego oddziału Józefa Struga „Ordona”, a następnie Edwarda Taraszkiewicza pseud. „Żelazny” (w latach 1946-1949 dowódcy jednego z oddziałów WiN na terenie powiatów Włodawa, Chełm i sąsiednich, a w latach 1949-1951 dowódcy samodzielnego oddziału partyzanckiego na tych terenach). Nosiła pseudonim "Lilka". Regina Ozga figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Lublinie i PUBP we Włodawie z lat 1951-1952. Zapisano w nich między innymi, iż Regina Ozga została "zatrzymana przez WUBP Lublin dnia 6 X 1951 r. za przynależność do nielegalnej organizacji >WiN< - bandy >Żelaznego<, w której pełniła funkcję łączniczki". Zanotowano także, iż ww. "pełniła funkcję łączniczki i wywiadowcy - dostarczała wiadomości z terenu i przechowywała rzeczy [partyzantów] pochodzące z rabunków". Po śledztwie UB, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 14.08.1952 Regina Ozga została skazana na karę śmierci - zamienioną następnie na dożywocie, a po zastosowaniu amnestii z 1956 roku na 15 lat więzienia. W aktach więziennych i kilku kartotekach zapisano, iż Regina Ozga została "zwolniona warunkowo" z więzienia w dniu 26 lutego 1958. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Regina Ozga figuruje w aktach WUBP w Lublinie i PUBP we Włodawie z lat 1950-1952 zatytułowanych "Domański Józef i inni". Akta te dotyczyły poszukiwań, rozpracowania, ujęcia i przesłuchań śledczych kilku żołnierzy i współpracowników zbrojnego oddziału por. Edwarda Taraszkiewicza pseud. „Żelazny” z lat 1948-1951, w tym Józefa Domańskiego pseud. "Znicz", Stanisława Marciniaka pseud. „Niewinny” oraz ich łączniczki i wywiadowcy Reginy Ozga. IPN Lu 011/523 (5044/III).
Regina Ozga figuruje w obszernych aktach WUBP w Lublinie i PUBP we Włodawie z lat 1945-1953 zarejestrowanych jako Sprawa Obiektowa kryptonim "Zdrajcy"/ "Dzikusy". Sprawa ta dotyczyła poszukiwań i rozpracowania kilkudziesięciu żołnierzy i współpracowników zbrojnego oddziału WiN pod dowództwem Leona Taraszkiewicza pseud. "Jastrząb" i następnie pod dowództwem por. Edwarda Taraszkiewicza pseud. „Żelazny” z lat 1945-1951, w tym łączniczki i wywiadowcy Reginy Ozga. Sprawa była prowadzona w latach 1945-1953 przez PUBP we Włodawie. IPN Lu 08/213 t. 10 (O/230).
Regina Ozga figuruje w materiałach operacyjnych PUBP we Włodawie z lat 1948-1951. Akta te dotyczyły poszukiwań i rozpracowania dziewięciu współpracowników i pomocników zbrojnego oddziału por. Edwarda Taraszkiewicza pseud. „Żelazny” z lat 1948-1951, w tym łączniczki i wywiadowcy oddziału - Reginy Ozga. Akta te zostały złożone do archiwum przez Referat ds. SB KP MO we Włodawie w 1964 roku. IPN Lu 019/272 t. 2 (4849/II, E-41240).
Regina Ozga figuruje jako oskarżona, wraz z grupą kilku innych osób, w aktach prokuratorskich i sądowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z lat 1950-1952. Akta te zostały opisane jako "Akta w sprawie karnej przeciwko: Józef Domański (...) i inni". Byli oni oskarżeni o to, że w latach 1945-1951 byli członkami i współpracownikami "nielegalnych organizacji" i antykomunistycznych oddziałów partyzanckich pod dowództwem Józefa Struga pseud. "Ordon", Leona Taraszkiewicza pseud. "Jastrząb" i Edwarda Taraszkiewicza pseud. "Żelazny" na terenie powiatów chełmskiego, włodawskiego, lubelskiego i lubartowskiego, tj. o przestępstwo z art. 1, 3-4, 16 dekretu z dn. 13.06.1946 r. i innych. IPN Lu 21/33 t. 1-5 (Sr 512/52, Pr. II 485/51).
Akta Okręgowego Szpitala Więziennego nr 1 w Grudziądzu z roku 1954 zawierają m.in. akta opisane jako "Historia choroby dot. Regina Ozga (...)". Zanotowano, iż Regina Ozga została przyjęta do ww. szpitala dnia 21.07.1954 (jako skierowana z Więzienia Karnego w Fordonie) i wypisana dnia 5.08.1954. IPN By 49/4069 (8/813, 560/54, 444/54), IPN By 40/10.
.