Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Zawadzki
Miejsce urodzenia: Oświęcim
Data urodzenia: 10-08-1938
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Adela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne Odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z powodu kontaktów z osobami obserwowanymi przez SB: W dn. 21.04.1963 z osobą oznaczoną krypt. „Romeo” i w dn. 23.03.1964 z osobą określoną krypt. „Orzeł”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty inwigilacją wraz z dwoma innymi osobami z powodu utrzymywania od 1962 r., kontaktu z antysowiecko nastawionymi studentami uniwersytetu leningradzkiego, którzy w 1964 r. utworzyli Wszechrosyjski Socjal-Chrześcijański Związek Wyzwolenia Narodu – WSChSON. Leon Zawadzki poznał członków organizacji w trakcie swoich studiów w Leningradzie, gdzie w latach 1955-1961 studiował ekonomię. W aktach sprawy odnotowano, że przywiózł z ZSRS „utrwalony na taśmie fotograficznej program «WSChSON» oraz inne materiały”. Sprawę zakończono po skazaniu 2.07.1969 osób inwigilowanych w tej sprawie. Pod numerem rejestracyjnym sprawy odnotowano zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata na wniosek Wydz. II Biura Śledczego MSW od 3.06.1968 do 28.03.1974. IPN BU 0204/13 (45320/II), IPN BU 01224/363 (11283/2)
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem wszczętym po zawiadomieniu zastępcy prokuratora generalnego ZSRS, że obywatele PRL utrzymują kontakty z antysowiecką organizacją Wszechrosyjski Socjal-Chrześcijański Związek Wyzwolenia Narodu. Zatrzymany na 48 godzin 11.09.1968, a jego mieszkanie zostało poddane rewizji. Aresztowany 13.01.1969, osadzony w więzieniu przy ul. Rakowieckiej i wielokrotnie przesłuchiwany. Śledztwo zakończone 6.05.1969. Oskarżony 31.05.1969 o kolportowanie programu i statutu WSChSON o „wrogiej treści politycznej”, opracowanie i rozpowszechnianie tekstów „Wyzwolenie Narodu Polskiego”, „List otwarty – Gall Anonim XX” i „Słowianie czyli Dziadów ciąg dalszy”, które zawierały „fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom państwa polskiego”, nawoływały do wystąpienia przeciw władzom państwowym i krytykowały stosunki polsko-sowieckie. Skazany 2.07.1969 przez Sąd Powiatowy dla m.st. Warszawy na 3 lata więzienia i utratę praw publicznych na 2 lata. IPN BU 0276/312 (2013/II)
Akta administracyjne Wymieniony w opracowaniu Biura Śledczego MSW z 1969 r. dotyczącym „ujawnionych w Warszawie grup antypaństwowych i ich powiązań z innymi ośrodkami w Polsce i za granicą”, w którym scharakteryzowano m.in. Wszechrosyjski Socjal-Chrześcijański Związek Wyzwolenia Narodu. IPN Ld pf 13/34 (1066/XA)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty kontrolą operacyjną jako „podejrzany o autorstwo i kolportaż ulotek o wrogiej treści”. Inwigilację zakończono wobec „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. W sprawie wykorzystano agenturę i perlustrację korespondencji. Materiały sprawy złożone w archiwum Wydz. "C" KSMO pod nr. 4414/II zostały zniszczone przypuszczalnie w 1987 r. Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisów kartotecznych-ewidencyjnych.