Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Magiera
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 24-03-1944
Imię ojca: Leon
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Magiera od września 1981 działacz NSZZ „Solidarność” w Częstochowie, pracownik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, redaktor naczelny „Biuletynu Solidarność Regionu Częstochowskiego”. W pierwszych dniach stanu wojennego ukrywał się. Dnia 20 grudnia 1981 został aresztowany i 29 grudnia 1981 skazany przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie "w trybie doraźnym na podstawie dekretu o stanie wojennym" na 3,5 roku więzienia za "kontynuowanie nielegalnej działalności związkowej" oraz za druk i kolportaż ulotek wzywających do protestów i strajków (podczas wspólnego procesu sądowego z Krzysztofem Biało i Anną Woźnicką). Marian Magiera był osadzony w więzieniu w Raciborzu i we Wrocławiu, w marcu 1983 został zwolniony "na mocy aktu łaski" (jak zanotowano w kartotece SB). Od lata 1983 Marian Magiera był działaczem częstochowskiego solidarnościowego podziemia - m.in. redaktorem solidarnościowych pism „Wytrwamy” i „Nadzieja” w latach 1983-1985. Figuruje w aktach KW MO/ WUSW w Częstochowie z lat 1981-1989. Zapisano w nich między innymi, iż Marian Magiera w końcu roku 1981 i w 1982 "był rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Częstochowie (...) za wykorzystywanie związków zawodowych do działalności politycznej". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Marian Magiera figuruje wraz z dwoma innymi osobami w aktach śledztwa prowadzonego przez SB z Wydziału Śledczego KW MO w Częstochowie w grudniu 1981 dot. nielegalnej działalności związkowej w NSZZ "Solidarność" w Częstochowie. Figuruje w tych aktach jako "podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z 12.12.1981r. o stanie wojennym". IPN Ka 09/198 (39/III), IPN Ka 064/147 (137/ŚL).
Marian Magiera figuruje aktach sądowych Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie z grudnia 1981 i stycznia 1982 w sprawie karnej, w której był oskarżony o "nie zaprzestanie działalności związkowej i rozpowszechnianie ulotki wzywającej do strajku, tj. z art. 46 pkt. 1 i 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym". Dnia 29 grudnia 1981 Marian Magiera został skazany przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie "w trybie doraźnym na podstawie dekretu o stanie wojennym" na karę 3 lat i 6 miesięcy więzienia. IPN Ka 504/1-3 (II K. 55/81).
Marian Magiera figuruje wraz z trzema innymi osobami w aktach Sądu Najwyższego w Warszawie z roku 1982. Marian Magiera był oskarżony z art. 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym o to, że jako pracownik Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w pierwszych dniach stanu wojennego w Częstochowie "nie odstąpił od działalności związkowej". IPN BU 754/81 (V KR 19/82).
Marian Magiera 7.01.1982 został zarejestrowany pod numerem 5996 przez Wydz. V KW MO w Częstochowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Kolarz". Był inwigilowany przez SB jako były pracownik i działacz Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Częstochowie, który po wprowadzeniu stanu wojennego "usiłował kontynuować nielegalną działalność polityczną" w konspiracyjnych strukturach "Solidarności" zdelegalizowanej przez komunistyczne władze PRL. Sprawę zdjęto z ewidencji 2.03.1982 i materiały złożono do archiwum pod sygn. 980/II. IPN Ka 027/485 (980/II).
Marian Magiera figuruje w aktach Aresztu Śledczego w Częstochowie. Dnia 20 grudnia 1981 Marian Magiera został aresztowany i 29 grudnia 1981 skazany przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie "w trybie doraźnym na podstawie dekretu o stanie wojennym" na 3,5 roku więzienia za "kontynuowanie nielegalnej działalności związkowej". IPN Ka 111/44 (S 14/00/ZU(23/31).