Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Mrówka
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 22-04-1935
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w kartotekach Biura "B" MSW. W dniu 27.09.1974 zarejestrowano fakt wykorzystania samochodu będącego własnością Mariana Mrówki przez osobę związaną z ambasadą RFN w Warszawie. 13.08.1978 oraz 22.09.1978 odnotowano spotkania M. Mrówki z obywatelami RFN. W dniu 17.03.1980 przewoził samochodem osobę będącą w zainteresowaniu Wydz. VI Dep. III MSW. W dniu 20.02.1989 odnotowany w związku z obecnością na terenie Ambasady RFN w Warszawie. Materiały kartoteczne: karta B-4, karta B-8, karta EKB z kartoteki Biura "B" MSW.
Materiały archiwalne zabezpieczenia operacyjnego dot. Mariana Mrówki. Od 4.12.1978 był objęty Zabezpieczeniem Operacyjnym (nr rej 54546) przez Departament II MSW. Ww. znalazł się w zainteresowaniu kontrwywiadu SB z uwagi na fakt, iż będąc taksówkarzem, dokonywał przewozów na potrzeby Ambasady RFN w Warszawie. Ww. były typowany do werbunku jednak działania operacyjne zakończono w sierpniu 1979 ponieważ Marian Mrówka zrezygnował ze świadczenia usług na rzecz ambasady RFN oraz z powodu braku informacji o utrzymywaniu kontaktów z pracownikami placówki. Materiały przekazano we wrześniu 1979 do archiwum Bura "C" MSW do nr 15075/I. Akta zostały w 1982 roku włączone do materiałów z odrębnego rozpracowania i zmikrofilmowane. W 1985 roku teczkę zniszczono, mikrofilm się zachował. IPN BU 001043/2032 (132123/1) mikrofilm.
Teczka kandydata na Tajnego Współpracownika (kTW). 17.05.1980 Marian Mrówka został zarejestrowany przez Wydz. VI Departamentu III MSW jako kandydat na tajnego współpracownika. Powodem zainteresowania SB osobą ww. był fakt, iż posiadał on kontakt z osobą rozpracowywaną w ramach jednej z prowadzonych spraw. Podczas rozmów z funkcjonariuszem SB Marian Mrówka odmówił współpracy. W związku z powyższym, zrezygnowano z podejmowania czynności operacyjnych wobec M. Mrówki. 13.07.1982 materiały złożono do archiwum Biura "C" MSW, gdzie w sierpniu 1982 roku zmikrofilmowano je i włączono do materiałów archiwalnych nr 15075/I powiązanych z prowadzonym wcześniej zabezpieczeniem operacyjnym. W 1985 roku akta zniszczono, zachował się mikrofilm o nr 13213/1. IPN BU 001043/2032 (13213/1) mikrofilm.
.