Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Henryk
Nazwisko: Holland
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 08-04-1920
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:

W PPR od 15.11.1945 r. Pseudonim literacki: Stefan Tetmajer.
W okresie 1933 – 1938 uczył się w Gimnazjum Zgromadzenia Kupców m. st. Warszawy, w latach 1933 – 1934 w organizacji harcerskiej. W 1934 roku wstąpił do „Rewolucyjnego Związku Niezamożnej Młodzieży Szkolnej” [!] - przybudówki szkolnej KZMP. W następnym roku członek KZMP, od jesieni 1936 do wiosny 1937 łącznik Centralnej Redakcji KPP z redakcją „Dziennika Popularnego”. Po ukończeniu gimnazjum (1938) rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, w czasie studiów działał w „Warszawskim Akademickim Komitecie Antyfaszystowskim”. We wrześniu 1939 r. ochotniczo brał udział w obronie Warszawy, pracował w lazarecie wojskowym. Pod koniec września opuścił Warszawę i udał się na tereny zajęte przez Armię Czerwoną, najpierw do Wilna, potem do Lwowa. Na Uniwersytecie Lwowskim kontynuował studia medyczne. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej dnia 22.06.1941 r. zgłosił się do Armii Czerwonej, służba w szpitalu polowym. W 1942 r. znalazł się w Moskwie, tam ponownie studiował medycynę, nawiązał także kontakty z komunistami z Polski. W czerwcu 1943 r. brał udział w zjeździe organizacyjnym Związku Patriotów Polskich, następnie służba w I Dywizji WP im. T. Kościuszki, z którą brał udział w walkach od Lenino do operacji forsowania Odry. W wojsku służył na następujących stanowiskach: dowódca plutonu sanitarnego, dca baonu sanitarnego, korespondent specjalny gazety I Armii WP „Zwyciężymy”, korespondent specjalny „Polski Zbrojnej”. W kwietniu 1945 r. w stopniu kapitana zdemobilizowany, Komitet Centralny PPR delegował go do pracy w Związku Walki Młodych (ZWM). Od lipca 1945 do lipca 1948 członek Zarządu Głównego ZWM i redaktor naczelny „Walki Młodych”. W lipcu 1948 r. został członkiem Rady Naczelnej i Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej. We wrześniu 1946 r. student filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.


ŹRÓDŁO: Archiwum Akt Nowych Biuro Spraw Kadrowych KC PZPR 237/XXIII – 86., k. 9-10.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Oddziałowa Organizacja Partyjna Studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa PZPR 01-1949 1950 Archiwum Akt Nowych Biuro Spraw Kadrowych KC PZPR 237/XXIII – 86., k. 12.
Członek Podstawowa Organizacja Partyjna Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa PZPR 05-1950 Archiwum Akt Nowych Biuro Spraw Kadrowych KC PZPR 237/XXIII – 86., k. 12.
.