Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia
Nazwisko: Otto
Nazwisko rodowe: Baranowska
Miejsce urodzenia: Raciąż
Data urodzenia: 28-10-1915
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zofia Otto, mieszkanka Raciąża (pow. sierpecki), od 13.11.1971 została objęta Kwestionariuszem Ewidencyjnym krypt. „Wierna”, prowadzonym przez Referat ds. SB KPMO w Sierpcu, zarejestrowanym 16.11.1971 w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 6608. W zainteresowaniu SB znalazła się już w czerwcu 1970, kiedy ubiegała się o paszport na wyjazd do Szwecji do córki, która wyemigrowała tam z mężem w 1969 roku po „wydarzeniach marcowych” 1968. Poddana inwigilacji z racji podejrzenia, że jej córka i zięć prowadzą na emigracji „szkodliwą działalność przeciwko PRL”, a ona im pomaga. Sprawdzeniem objęto także pracującego w Warszawie syna i studiującą w Poznaniu młodszą córkę, z którą przeprowadzono w 1971 roku rozmowę wyjaśniającą. Na wniosek prowadzącego sprawę funkcjonariusza SB zastrzeżono wyjazdy Zofii Otto do Szwecji od 1.01.1973 do 1.01.1975. Inwigilację zakończono 25.11.1974 po uznaniu przez SB, że ani ona, ani jej córka i zięć w Szwecji nie prowadzą „wrogiej działalności”. W sprawie wykorzystywano agenturę i perlustrację korespondencji. Materiały złożone 12.12.1974 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 65194/II, zostały 30.09.1976 przekazane do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie, gdzie otrzymały sygn. 109/II. IPN BU 0904/85 (109/II), mikrofilm IPN BU 01329/85 (109/2).