Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Zaleszczyki
Data urodzenia: 18-08-1910
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez WUBP we Wrocławiu w roku 1946 przeciwko Władysławowi Dąbrowskiemu w związku z podejrzeniem, że "w miesiącu kwietniu 1946 r. wszedł w porozumienie z (...) dowódcą nielegalnej organizacji, pod nazwą AK >Inspektorat Afryka<". Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Dnia 26.10.1946 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Do akt dołączona jest sprawa ewidencyjnego rozpracowania o sygn. arch. 1924/II, prowadzona przez Wydz. VIII WUBP we Wrocławiu w latach 1953-1955, dot. Władysława Dąbrowskiego, "b. czł. organizacji >AK< z terenu Zaleszczyk". IPN Wr 038/202 t. 2 (1066/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 15.11.1946 (znak sprawy SR 1261/46), w związku z brakiem wystarczających dowodów winy, Władysław Dąbrowski został uniewinniony od czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia, tj. od tego, że "pozostawał w porozumieniu, z członkami nielegalnej podziemnej organizacji wywrotowej pod nazwą AK >Inspektorat Afryka< dążącej do obalenia przemocą obecnego ustroju Państwa Polskiego". IPN Wr 102/130 (6857/91/67), IPN Wr 102/131 (6857/91/68), IPN Wr 102/132 (6857/91/69), IPN Wr 102/133 (6857/91/70).
Akta kandydata na Tajnego Współpracownika (kTW). W aktach o sygn. IPN Wr 038/2020 t. 2 znajduje się pismo z 03.11.1952, w którym podano, iż Władysław Dąbrowski został sprawdzony przez sekcję II Wydz. VIII WUBP we Wrocławiu jako "kandydat do werbunku, jednak ze względu na niedostateczne uzyskanie materiałów w czasie prowadzonych rozmów z werbunku zrezygnowano". Akta złożono w archiwum 03.12.1952. Materiały o sygn. 22359/I zniszczono w 1959 roku (w dzienniku archiwalnym działu I po b. WUSW we Wrocławiu przy numerze 22359 wpisane imię i nazwisko innej osoby). Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone w Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w latach 1973-1980. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pn. WiN >Inspektorat Afryka< działającej w roku 1946 na terenie Wrocławia i Świdnicy". Władysław Dąbrowski występuje w opracowaniu jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/5 (F-5), IPN BU 0179/5 (Charakterystyka Nr 5).
.