Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Jan
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 17-05-1933
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Szczecinie w sprawie Jerzego Jabłońskiego, podejrzanego o drukowanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw. W dniu 30.08.1983 funkcjonariusze SB ujawnili w altance ww. powielacz i materiały sygnowane przez NSZZ „Solidarność”. Zebrany materiał dowodowy nie pozwolił na postawienie zarzutów, w związku z czym postępowanie zostało umorzone. IPN Sz 0013/360 (14651/III).
Jerzy Jabłoński był rozpracowywany przez Wydz. V KWMO/WUSW w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Protest" (rej. Sz 26445), prowadzonej w okresie 23.05.1983-14.12.1984. Zarejestrowany do sprawy pod numerem Sz 26451 w związku z udziałem w akcji protestacyjnej. W dn. 25.06.1984 zmieniono kategorię rejestracji na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Stary", w związku z podejrzeniem o kolportaż ulotek o treści antysocjalistycznej. Materiały KE złożono do archiwum pod sygn. 16311/II. Akta o sygn. 16311/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W teczce pracy Tajnego Współpracownika (TW) ps. „Róża” (nr rej. Sz 26449) prowadzonej przez Grupę V RUSW w Świnoujściu zachowały się doniesienia i informacje dotyczące Jerzego Jabłońskiego z okresu 26.06.1984 - 14.03.1988 dotyczące jego zaangażowania w działalność opozycyjną, IPN Sz 0010/2335 (51582/I).
.