Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Zagórzany
Data urodzenia: 17-02-1937
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aleksander Dąbrowski został zarejestrowany 08.03.1983 do numeru NS 8411 przez Wydział V KWMO w Nowym Sączu. Rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Fachowiec" o tym samym numerze rejestracyjnym, prowadzonego przez Wydział V KWMO/WUSW w Nowym Sączu, a następnie Pion V RUSW w Gorlicach w okresie od 08.03.1983 do 16.11.1983. A. Dąbrowski został objęty kontrolą operacyjną z uwagi na aktywną działalność w strukturach NSZZ "Solidarność" w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych "Glinik" w Gorlicach oraz kolportaż ulotek o treści antykomunistycznej. Materiały KE krypt. "Fachowiec" złożono 21.11.1983 w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 1464/II. IPN Kr 033/526 (1464/II).
Kontynuacja rozpracowania A. Dąbrowskiego, prowadzona po zakończeniu KE krypt. "Fachowiec", w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Wiertnica" numer rejestracyjny NS 397. SO krypt. "Wiertnica" prowadził Wydział III-A KWMO/WUSW w Nowym Sączu, a następnie Pion V RUSW w Gorlicach w okresie od 29.07.1975 do 1990. W ramach sprawy objęto kontrolą operacyjną duży zakład pracy jakim była Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych "Glinik" w Gorlicach. A. Dąbrowski był rozpracowywany z uwagi na zatrudnienie w w/w zakładzie. Materiały SO krypt. "Wiertnica" zniszczono w 1990 roku w jednostce operacyjnej. Materiały zniszczono w 1990 roku w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.