Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Kazimierz
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 23-11-1943
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Kazimierz Dąbrowski (z zawodu geodeta) w dniu 20.08.1973 został zarejestrowany pod numerem 7378 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Alfa”. Sprawę prowadziła Sekcja VI, Wydziału II KS MO w Warszawie. Powód rejestracji: „ww. był podejrzany o wejście w kontakt z obcymi służbami specjalnymi w Austrii, którym przekazał informacje stanowiące tajemnicę”. SOS zakończono z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały 30.10.1977 złożono do archiwum Wydziału „C” KS MO w Warszawie pod sygnaturą - 4941/II. Materiałów o sygn. 4941/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Stanisław Kazimierz Dąbrowski w dniu 17.07.1972 roku wyjechał na pobyt czasowy do Austrii i nie powrócił do Kraju. W dniu 5.06.1978 otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o nr. Z-U-72-3942, które zostało odnotowane w kartotece Biura Paszportów MSW w Warszawie. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.