Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Rudolf
Nazwisko: Mussur
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 17-02-1924
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez WUBP we Wrocławiu w roku 1946. Roman Mussur podejrzany był o to, że "od dnia 1.04.1946r. do dnia aresztowania (26.6.1946 r.) na terenie Wrocławia, był członkiem zaprzysiężonym nielegalnej podziemnej organizacji wywrotowej pod nazwą >A.K. Inspektorat Afryka< mającej na celu obalenie przemocą obecnego ustroju Państwa Polskiego", a w ramach tejże organizacji "pełnił obowiązki organizacyjne na terenie powiatu świdnickiego, rozpowszechniał gazetki pod tytułem >Ojczyzna, krucjata<, nawołujące do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej Państwa Polskiego z Państwem sprzymierzonym oraz do waśni narodowościowych i rasowych". Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Dnia 26.10.1946 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 038/202 t. 14 (1066/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu (znak sprawy Sr 1261/46) z 15.11.1947 Roman Mussur został uznany winnym tego, że należał do "nielegalnej organizacji AK >Inspektorat Afryka<, mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego", i skazany na 7 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Dnia 10.03.1947 WSR na zasadzie ustawy o amnestii z 22.02.1947 złagodził wyrok do 3 lat i 6 miesięcy więzienia z pozostawieniem orzeczenia o utracie praw w dotychczasowym brzmieniu. Ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu, Więzieniu w Płocku (od 20.07.1947) oraz Wronkach (od 17.11.1948), skąd został zwolniony 26.12.1949, po odbyciu kary. Dnia 11.12.1991 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Romana Mussura z dnia 15.11.1947. IPN Wr 102/130 (6857/91/67), IPN Wr 102/131 (6857/91/68), IPN Wr 102/132 (6857/91/69), IPN Wr 101/133 (6857/91/70), IPN Wr 400/117.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w latach 1974-1984. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pn. WiN >inspektorat Afryka< działającej w roku1946 na terenie Wrocławia i Świdnicy". Roman Mussur występuje jako członek tejże organizacji. IPN Wr 049/5 (F-5).
.