Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Ozga
Miejsce urodzenia: Hucisko pow. Biłgoraj
Data urodzenia: --1922
Imię ojca: Brak danych
Znany/a też jako:
Władysław Ożga (w niektórych innych aktach i zapisach UB)

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Ozga (ur. w 1922 r.) od roku 1943 lub 1944 był współpracownikiem i żołnierzem leśnego oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW)/ Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) pod dowództwem por. Franciszka Przysiężniaka pseud. „Ojciec Jan”, a od lata 1945 żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenach powiatów Biłgoraj, Janów Lubelski, Kraśnik, Leżajsk i Łańcut. Nosił pseudonim "Bor"/ "Bór". W latach 1945-1950 Władysław Ozga walczył z komunistycznymi okupantami kraju w szeregach oddziału NOW-NSZ i NZW pod dowództwem kpt. Józefa Zadzierskiego pseud. "Wołyniak" (do 28/29 grudnia 1946), a następnie w szeregach tego samego oddziału NZW pod dowództwem por. Adama Kusza pseudonim "Garbaty"/ "Adam". Władysław Ozga figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP i KW MO w Rzeszowie, WUBP i KW MO w Lublinie, PUBP w Biłgoraju i PUBP w Łańcucie z lat 1947-1951. Zapisano w nich między innymi, że Władysław Ozga został "zabity w czasie akcji" grupy operacyjnej UB z PUBP w Biłgoraju i oddziałów KBW - tj. w czasie obławy na partyzantów z oddziału "Garbatego" przeprowadzonej w dniach 19-21 sierpnia 1950 w lasach koło wsi Szklarnia gm. Janów Lubelski. Wraz z Władysławem Ozgą zginęło wówczas także (w blisko trzydniowych leśnych walkach z KBW i UB) czterech innych partyzantów NZW: por. Adam Kusz pseud. "Garbaty", Andrzej Dziura „Stryj”, Wiktor Pudełko „Witek” i prawdopodobnie Stanisław Bielecki „Orzeł”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Władysław Ozga pseud. "Bor" figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowych organizacji NOW-NSZ i NZW w aktach UB z PUBP w Biłgoraju z lat 1945-1961 zatytułowanych "Obwód organizacji NSZ krypt. >Zamek<". Te materiały operacyjne i śledcze dot. rozpracowania i likwidacji struktur i ludzi Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW)/ Narodowych Sił Zbrojnych Obwodu Biłgoraj, w tym partyzanckiego oddziału NOW i następnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) pod dowództwem por. Józefa Zadzierskiego pseud. "Wołyniak" i następnie Adama Kusza pseud. "Kłos", "Adam", "Garbaty"- w latach 1945-1950 działającego także na terenie kilku gmin pow. Biłgoraj. Władysław Ozga pseud. "Bor" figuruje m.in. w krótkiej "charakterystyce" ww. oddziału Adama Kusza na str. 36-37. Materiały te zawierają m.in. protokoły przesłuchań i doniesienia tajnych informatorów UB. IPN Lu 08/22 (O/22).
Władysław Ozga pseud. "Bor"/ "Bór" figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowych organizacji NOW-NSZ w aktach UB z PUBP w Biłgoraju z lat 1948-1965 zatytułowanych "krypt. >Gazownia<". Te materiały operacyjne dot. rozpracowania i likwidacji członków Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i Narodowych Sił Zbrojnych z terenów pow. Biłgoraj, w tym partyzanckiego oddziału pod dowództwem por. Adama Kusza pseud. "Adam", "Garbaty". Materiały te zawierają m.in. plany działań operacyjnych UB, sprawozdania i pisma funkcjonariuszy UB oraz doniesienia ich tajnych informatorów. IPN Lu 08/30 t. 1 (O/30). j
Władysław Ozga pseud. "Bor" figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowych organizacji NOW-NSZ i NZW w aktach UB z WUBP i KW MO w Rzeszowie z lat 1945-1956 opracowanych w latach 1980-1985 przez Wydz. "C" KW MO w Rzeszowie i zatytułowanych "Charakterystyka faktologii nr 6-A". Ta "faktologia" dot. antykomunistycznego zbrojnego oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i następnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) pod dowództwem por./ kpt. Józefa Zadzierskiego pseud. "Wołyniak" - działającego w latach 1944-1946 w sześciu powiatach woj. rzeszowskiego i woj. lubelskiego (dn. 29 grudnia 1946, po samobójstwie ciężko rannego "Wołyniaka", dowództwo nad tym oddziałem objął por. Adam Kusz pseud. "Kłos", "Adam", "Garbaty"). Materiały te zawierają między innymi opisy działań ww. oddziału oraz kwestionariusze osobowe jego żołnierzy i współpracowników. W kwestionariuszu dot. Władysława Ozga zapisano między innymi, iż ww. to "w okresie okupacji [niemieckiej] członek NOW", a "po wyzwoleniu do grudnia 1946 r. był członkiem bandy NOW >Wołyniaka<, a po jego śmierci członkiem bandy NOW Kusz Adama. Dnia 19.08.1950 r. zabity w czasie akcji w lasach janowskich". IPN Rz 05/15 (CHF-6-A t. 1), IPN Rz 0172/3/J (CHF-6-A) mikrofilm.
.