Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 25-04-1938
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Natalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stefan Jabłoński, w latach 1980-1982 pracownik Zakładów Budowy Maszyn "Osiny" w Osinach k. Częstochowy (inżynier mechanik i kierownik działu), figuruje w kartotekach i innych aktach ewidencyjnych SB z KW MO/ WUSW w Częstochowie i MSW z lat 1981-1989. Zapisano w nich między innymi, że Stefan Jabłoński jako "aktywny działacz Solidarności i KPN" w latach 1980-1981 "nawoływał do wystąpień antysocjalistycznych", w związku z czym został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 do 29 kwietnia 1982. Zanotowano, że "po zwolnieniu go z miejsca odosobnienia nie zaniechał wrogiej działalności", "organizował spotkania działaczy nielegalnych struktur Solidarności i kolportował nielegalne wydawnictwa", w związku z czym podlegał "operacyjnej kontroli" (tj. inwigilacji) przez kilka jednostek SB do roku 1985. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stefan Jabłoński figuruje w aktach osobowych internowanego - aktach Zakładu Karnego w Łupkowie z lat 1981-1982. Zapisano w nich między innymi, że Stefan Jabłoński został internowany w dniu 13 grudnia 1981 w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu (na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Częstochowie nr 240/B/81). W dniu 23.03.1982 Stefan Jabłoński został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie i zwolniony z internowania w dniu 29 kwietnia 1982. IPN Rz 56/13.
Stefan Jabłoński występuje w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Częstochowie z roku 1982 zatytułowanym "Wykaz internowanych z województwa częstochowskiego od dnia 13 grudnia 1981 r.". W tym wykazie zapisano między innymi, że Stefan Jabłoński został internowany dnia 13 grudnia 1981 i zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982. IPN Ka 0220/2 (CZ/C-248).
Stefan Jabłoński figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Konfederaci" (nr rej. 6078/1982). Sprawa „Konfederaci” została zarejestrowana przez SB z Wydz. III KW MO w Częstochowie dn. 21.09.1981 pod nr 5771, natomiast dn. 27.02.1982 sprawę tę przerejestrowano pod nr 6078. Sprawa ta dot. operacyjnej kontroli (inwigilacji) kilkunastu członków KPN, NSZZ "Solidarność" i częstochowskiego środowiska Ruchu Młodej Polski, w tym Stefana Jabłońskiego, Jacka Olszewskiego, Jerzego Zimnego i innych. Byli oni podejrzani o "prowadzenie nielegalnej działalności skierowanej przeciwko PRL". Na str. 157-158 ww. akt zamieszczono dwie notatki funkcjonariusza SB dot. "rozmowy ostrzegawczej" przeprowadzonej ze Stefanem Jabłońskim w dniu 28.10.1982. Akta te zawierają także m.in. fotografie niektórych członków KPN i NSZZ "Solidarność" z tzw. obserwacji SB (na ulicach Częstochowy) oraz egzemplarz wydawnictwa Regionalnych Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania z Katowic i Bielska-Białej z września 1981 pt. "Biuletyn Informacyjny »Wolność«". Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 1154/II. IPN Ka 027/586 (1154/II).
Stefan Jabłoński figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim "Poraj" (nr rej. 7028/1983). Sprawa krypt. „Poraj” została zarejestrowana przez SB z Wydz. V KW MO w Częstochowie w maju 1983 i dot. operacyjnej kontroli kilku członków KPN i NSZZ "Solidarność" z regionu częstochowskiego, w tym Stefana Jabłońskiego jako głównego figuranta ww. sprawy operacyjnej. Był on podejrzany o "prowadzenie nielegalnej działalności" w Poraju (gdzie mieszkał) oraz w Częstochowie i innych miejscowościach woj. częstochowskiego. Prowadzenie sprawy kryptonim "Poraj" zakończono w listopadzie 1983 z powodu odnotowanego "zaprzestania wrogiej działalności" przez Stefana Jabłońskiego. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 1188/II. IPN Ka 027/603 (1188/II).
.