Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Henryk
Nazwisko: Majchrzak
Miejsce urodzenia: Koszalin
Data urodzenia: 15-07-1956
Imię ojca: Witold
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leszek Majchrzak był rozpracowywany przez Wydz. V KWMO w Koszalinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Veto" (rej. Ko 21731), prowadzonej w okresie 15.02.1983 - 1.08.1983. Sprawa prowadzona w związku z podejrzeniem "wrogiej działalności w środowiskach". Sprawę zakończono rozmową ostrzegawczą. Materiały złożono w Wydz. "C" KWMO w Koszalinie pod sygn. 4613/II. Materiał o sygn. 4613/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W komputerowym zbiorze danych b. Służby Bezpieczeństwa widnieje zapis dot. inwigilacji Leszka Majchrzaka przez aparat bezpieczeństwa z powodu działalności w strukturach NSZZ "Solidarność", w których pełnił funkcję członka Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Dnia 18.03.1983 sprawę zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum i złożono w wydziale "C" WUSW Koszalin do nr 209/2/S-42. Materiałów 209/2/S-42 brak.
.