Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Szerszeń
Miejsce urodzenia: BRODY
Data urodzenia: 01-11-1919
Imię ojca: Łukasz
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

W okresie od 3.06.1943 do 2.08.1967 służba w Wojsku Polskim. Od 18.10.1956 do 2.01.1957 attache wojskowy, morski i lotniczy przy Przedstawicielstwie Dyplomatycznym PRL w NRD.
Dodatkowe informacje o przebiegu służby w Głównym Zarządzie Informacji WP zaczerpnięte z książki Poksiński J., Victis honos: „spisek w wojsku”, Warszawa 1994, k. 280-281 oraz z Tkaczew W., "Organa Informacji Wojska Polskiego w latach 1943-1956. Kontrwywiad wojskowy", Warszawa 2007, k. 22, 71, 73, 78, 80.
Raport tzw. komisji Mazura, która powołana została w 1956 dla zbadania odpowiedzialności byłych pracowników Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego zaliczył Szerszenia Jerzego do grupy odpowiedzialnych za operacyjne rozpracowanie w sfingowanych sprawach „spisku w wojsku” jako bezpośrednio odpowiedzialnych za inspirowanie i realizację wypaczonych metod pracy operacyjnej, które skutkowały skazywaniem ludzi niewinnych (Sprawozdanie Komisji dla zbadania odpowiedzialności byłych pracowników Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego, AAN 509/20, k. 15, 51).Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
GZI WP WARSZAWA BRAK DANYCH OFICER - 15-08-1947
IPN BU 00244/72/1, CAW 1624/78/322 -, - akta osobowe
GZI WP BYDGOSZCZ ODDZIAŁ INFORMACJI OKRĘGU WOJSKOWEGO NR II ZASTĘPCA SZEFA - 11-1947
GZI WP BYDGOSZCZ OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR II SZEF - 06-1948
GZI WP WARSZAWA OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR IX SZEF - 05-1949
GZI WP WARSZAWA OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR I SZEF - 23-07-1949
GZI MON GDYNIA OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR VIII SZEF - 15-08-1951
GZI MON WARSZAWA ZARZĄD I SZEF - 10-05-1954
Z II SG WP WARSZAWA BRAK DO DYSPOZYCJI SZEFA - 07-09-1956
Z II SG WP WARSZAWA KURS SPECJALNY SŁUCHACZ - 07-09-1956
Z II SG WP WARSZAWA WYDZIAŁ ATTACHATÓW WOJSKOWYCH ATTACHE WOJSKOWY, MORSKI I LOTNICZY płk 18-10-1956 02-01-1957