Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Ferdynand
Nazwisko: Ostachowicz
Miejsce urodzenia: LWÓW
Data urodzenia: 09-05-1917
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Członek SD od 1946 r. Pełnił funkcje: ławnika w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie (1957-59); członka Prezydium FJN dzielnicy Grzegórzki (1957); od 1958 radny Rady Narodowej m. Krakowa; w latach 70. wiceprezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Krakowie. Źródła: Archiwum SD Zarządu Regionu Małopolskiego (Kraków): akta osobowe, brak sygn., "b.p"; deklaracje, ankiety, seg.14 [O] "b.p".Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Koło Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Krakowie Wojewódzki Komitet SD Kraków SD 1947 Archiwum SD Zarządu Regionu Małopolskiego (dalej ASD Zarządu Regionu Małopolskiego): akta osobowe, brak sygn., "b.p".
Członek Plenum MIEJSKI KOMITET Kraków SD 1948 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: akta osobowe, brak sygn., "b.p".
Członek PREZYDIUM MIEJSKI KOMITET Kraków SD 1957 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: akta osobowe, brak sygn., "b.p".
Starszy Instruktor MIEJSKI KOMITET Kraków SD 01-06-1960 15-10-1961 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: akta osobowe, brak sygn., "b.p".
Sekretarz MIEJSKI KOMITET Kraków SD 16-10-1961 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: akta osobowe, brak sygn., "b.p".
Członek Plenum WOJEWÓDZKI KOMITET Kraków SD 03-12-1961 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: Sprawozdanie z działalności [WK SD] za okres 1961-1964, s.5; akta osobowe, brak sygn., "b.p".
Członek Komisja Ekonomiczna Krakowski Komitet Kraków SD 12-01-1976 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: Ankieta ewidencyjna członka SD, brak sygn., "b.p".
Członek PREZYDIUM DK Śródmieście Kraków SD 1979 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: DK SD Kraków Śródmieście, 1979 r., wykaz członków plenum, s. 2, b.sygn.
Sekretarz Środowiskowy Komitet Rzemiosła Krakowski Komitet Kraków SD 14-01-1981 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: Materiały zjazdowe. Problematyka Organizacyjno-polityczna KK SD (1981-85), s.10, b. sygn.
Członek Plenum Krakowski Komitet Kraków SD 30-01-1981 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: Wydz II/Wydz Pracy Ideowo-Wychowawczej; adresy, b. sygn, s.4.
Członek Honorowy Plenum Krakowski Komitet Kraków SD 1985 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: "Bieżąca Informacja Polityczna" 1/85.