Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jerzy Antoni
Nazwisko: Fabiś
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 20-02-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Adela
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Kargowa (powiat zielonogórski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe (EAZG 134960). Akt o sygn. EAZG 134960 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Po 91/11 zarządzenie z dnia 15.06.2011 r. dotyczące Jerzego Antoniego Fabisia – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.