Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Ruchała
Miejsce urodzenia: Czerwone
Data urodzenia: 09-01-1949
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
kTW/ KE/ SOR Zastępca przewodniczącego Koordynacyjnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Kolnie. Zarejestrowany jako kandydat na tajnego współpracownika. Wobec niepodjęcia współpracy 20.03.1982 sprawę przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Róg”, 09.05.1984 zmieniono kategorię na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Rozpracowanie zakończono z powodu zaniechania wrogiej działalności. Materiały o sygn. 594/II zniszczono 03.01.1990. Wpis na podstawie zapisó kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Łomży z powodu, że "będzie destrukcyjnie oddziaływać na otoczenie oraz organizować akty przemocy wymierzone w ład i spokój publiczny; wymieniony manifestuje wrogi stosunek do ustroju, Partii i ZSRR, zaangażowany w kolportaż ulotek i plakatów o treściach antypaństwowych i antysocjalistycznych". 13.12.1981 osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku, 05.01.1982 przekazany do Ośrodka Odosobnienia w Suwałkach. Zwolniony 13.03.1982. IPN Bi 49/30, IPN Bi 6/38, IPN Bi 6/3, IPN Bi 315/1.
Akta prokuratorskie Śledztwo w sprawie rozpowszechniania na terenie Łomży i Kolna ulotek "mogących szkodzić interesom PRL". Postępowanie przygotowawcze prowadził Wydz. Śledczy WUSW w Łomży (nr sprawy 4/84). Stefan Ruchała został zatrzymany 03.05.1984 jako podejrzany o to, że "w okresie od marca 1982 do 03.05.1984 w Kolnie publicznie poniżał i lżył ustrój i naczelne organy PRL rozpowszechniając i przechowując w tym celu różnego rodzaju pisma i ulotki o wrogiej treści", podczas rewizji w mieszkaniu i zakładzie pracy znaleziono ulotki i broszury o treści antypaństwowej. W okresie 05.05.-03.07.1984 tymczasowo aresztowany przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku. 03.07.1984 zmieniono tymczasowe-aresztowanie na dozór MO z obowiązkiem meldowania się raz w tygodniu w RUSW Kolno. Podczas przesłuchań i rozmów operacyjnych nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Prokuratur Rejonowy w Łomży postanowieniem 21.07.1984 umorzył śledztwo przeciwko na podstawie ustawy o amnestii. IPN Bi 55/14/1-3 (1 Ds. 489/84).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Inwigilowany jako inicjator powołania Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w Fabryce Przyrządów i Uchwytów" w Kolnie. 20.06.1989 SOR "Sygnał" przekwalifikowano na SOS pod tym samym kryptonimem. Prowadzenie sprawy zakończono w związku z niestwierdzeniem działalności wykraczającej poza normy prawne. Materiały osygn. 663/II zniszczono 18.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata w okresie 20.06.1985-20.06.1987 wniesione przez Wydz. V WUSW w Łomży, anulowane 17.07.1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.