Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-12-2019 12:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz
Nazwisko: Mieczkowski
Miejsce urodzenia: Kolno
Data urodzenia: 14-02-1948
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
KE/SOS/SOR Ireneusz Mieczkowski był rozpracowywany jako wiceprzewodniczący Prezydium Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Łomży. Prowadzenie sprawy zakończono z powodu zaprzestania "wrogiej" działalności. Materiały o sygn. 558/II zniszczono 29.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidnecyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Lotnik" jako wiceprzewodniczący Prezydium Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Łomży. Sprawę zakończono z powodu zaniechania prowadzenia "wrogiej" działalności. Materiały o sygn. 596/II zniszczono 17.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany w dniu 13.12.1981 na wniosek Wydz. IV KWMO w Łomży na podstawie decyzji nr 30 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łomży z uwagi "że pozostawienie na wolności obywatela zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że będzie prowadził destrukcyjną działalność skierowaną przeciwko podstawowym interesom PRL". W okresie od 13.12.1981 do 05.01.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, od 05.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Decyzję o uchyleniu internowania wydano w dniu 26.02.1982. Zwolniony z Ośrodka Odosobnienia w Suwałkach z dniem 27.02.1982. IPN Bi 46/13, IPN Bi 6/48.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu za granicę zarejestrowano w Wydziale „C” KWMO Łomża pod Nr LO 5327 w dniu 09.02.1982. Zastrzeżenie wydane na wniosek Wydz. IV KWMO w Łomży dotyczyło wyjazdów do Krajów Kapitalistycznych oraz Krajów Socjalistycznych i początkowo obejmowało okres od 02.02.1982 do 02.02.1984, który najpierw przedłużono do 02.02.1986, a następnie do 02.02.1988. Uzasadnieniem wydania zakazu było: „Prowadzi wrogą działalność przeciwko PRL i ustrojowi socjalistycznemu. Podważał sojusz z państwami Układu Warszawskiego oraz negował osiągnięcia PRL. Do tego celu wykorzystywał funkcję wiceprzewodniczącego ZW NSZZ „Solidarność” w Łomży". Zastrzeżenie wyjazdu zniesiono z dniem 30.09.1987. IPN Bi 149/2990/9 (EALO 36670).