Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-02-2020 08:39

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Marian Konrad
Nazwisko: Woźniak
Miejsce urodzenia: Dąbrowica
Data urodzenia: 02-03-1936
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1960. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu (1957). 1957-1961 Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego, kierownik oddziału - Zielona Góra. 1961-1965 kierownik działu w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. 1965-1967 z-ca dyrektora Przedsiębiorstwa "Petrobudowa" w Płocku. 1967-1970 przewodniczący Prezydium MRN w Płocku. 1970-1973 z-ca przewodniczącego Prezydium WRN w Warszawie. 1973-1975 wicedyrektor, a 1975-1978 dyrektor Zespołu Planowania Terenowego w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. 01.1979-07.1981 wojewoda siedlecki. 10.1985-06.1989 poseł na Sejm IX kadencji. 09.1986-06.1988 przewodniczący Partyjno-Rządowej Komisji ds. Przeglądu i Unowocześnienia Struktur Organizacyjnych Gospodarki i Państwa. Od 09.1988 ambasador PRL w Chinach.
Źródła: AAN, KC PZPR, sygn. XIA/1342, k. 39-40; IPN BU 1005/138541; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 442.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Komitet Miasta i Powiatu Płock PZPR 1967 1970 AAN, KC PZPR, sygn. XIA/1342, k. 40.
I Sekretarz KW Siedlce PZPR 21-06-1981 12-08-1981 AAN, KC PZPR, sygn. XIA/1342, k. 39; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 325.
Członek KC Warszawa PZPR 07-1981 12-1988 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 442.
Sekretarz KC Warszawa PZPR 19-07-1981 16-07-1982 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 264.
Zastępca Członka Biuro Polityczne KC Warszawa PZPR 25-02-1982 16-07-1982 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 263.
I Sekretarz Komitet Warszawski Warszawa PZPR 05-06-1982 14-11-1985 PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, władze naczelne, I sekretarze KW PZPR 1981-1986, oprac.: J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1986, s. 102.
Członek Biuro Polityczne KC Warszawa PZPR 16-07-1982 14-06-1988 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 262.
Sekretarz KC Warszawa PZPR 11-11-1985 14-06-1988 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 264.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dopuszczenie do prac Mobilizacyjno-Obronnych. Karta E-14/1: data zapisu: 14VIII1974 - treść zapisu: "[Stempel]: KMO Warszawa MOB. Nr Eo 01247/74." Materiałów archiwalnych nie odnaleziono.