Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Stanisław Andrzej
Nazwisko: Śliwa
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 08-10-1958
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Stanisława


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny Rzeszów 18-01-2001
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z dniem 08.09.1988 upoważniony do wykonywania prac obronnych stanowiących tajemnicę państwową. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW Przemyśl; akta o sygn. IPN Rz 396/38216 (EAPR-38216).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl-Rz 526/11 zarządzenie z dnia 31.07.2012 r. dotyczące Stanisława Śliwy – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.