Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Bogusław
Nazwisko: Sysak
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 04-02-1956
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany operacyjnie, ponieważ jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. W ramach sprawy zastrzeżono wyjazdy za granicę kraju w okresie od 7.05.1982 do 5.05.1984. Sprawę zakończono dn. 21.11.1982; akta złożono w archiwum dn. 24.06.1982. Wypis na podstawie zapisów kartotecznych
Akta internowania Internowany na mocy decyzji o internowaniu nr II/64 z dn. 15.12.1981 za działalność związkową. Przetrzymywany w areszcie KWMO w Katowicach do dn. 28.01.1982, kiedy to uchylono decyzję o internowaniu (nr 330/82). IPN Ka 0169/3 (mf 38654/II) j. 1-2
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W latach 1984-1987 kontrolowany operacyjnie jako były aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego związku w miejscu pracy. Dn. 31.03.1982 zwolniony z pracy. W dn. 22.05.1984 sprawę przekazano do prowadzenia do Sosnowca; w ramach SOS kilkakrotnie przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze. Sprawę zakończono dn. 9.03.1987, wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej dn. 30.03.1987. IPN Ka 0169/3 (mf 38654/II) j. 1-2
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr Z-I-1011/84 w okresie od dn. 1.04.1982 do 1.04.1984. IPN Ka 143/EAKT 11043 czas., IPN Ka 190/EAKT 11043 służb.
.