Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tatiana Maria
Nazwisko: Martin-Pietrowicz
Nazwisko rodowe: Martin
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 26-10-1927
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Ludwika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Podejrzana o prowadzenie działalności w „nielegalnej organizacji” Tymczasowym Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Poznaniu. Zarejestrowana do sprawy 29.07.1982. Sprawę zakończono z powodu amnestii z dnia 21.07.1983. Mat. arch. 11149/II zniszczono zg. z protok. brakowania nr 69 z dnia 28.12.1989. Mikrofilm 627/2.
Akta kontrolne śledztwa Podejrzana o działalność w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność” oraz druk i kolportaż „nielegalnych wydawnictw”. W dniu 28.02.1983 Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu wszczęła postępowanie przygotowawcze zarejestrowane pod nr Ds. 12/83. Aresztowana tymczasowo w okresie 01.03.1983-26.07.1983. Postępowanie umorzono 05.08.1983 na mocy amnestii z dnia 21.07.1983. IPN Po 04/3515 (15029/III).
Akta sądowe Podejrzana o kontynuowanie w okresie od 13.12.1981 do lipca 1982 „nielegalnej” działalności w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Postępowanie umorzono 05.08.1983 na mocy amnestii z dnia 21.07.1983. IPN Po 450 (III Ko 354/83).
Akta penitencjarne Zatrzymana 27.02.1983. W dniu 01.03.1983 aresztowana tymczasowo zgodnie z Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu prowadzącej postępowanie Ds. 12/83 dot. uczestnictwa w rozpowszechnianiu i redagowaniu „nielegalnego” wydawnictwa „Solidarni”. Zwolniona z aresztu 26.07.1983. IPN Po 89/156 (59844).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana operacyjnie jako aktywna działaczka „nielegalnych” struktur NSZZ „Solidarność” propagująca „wrogie poglądy” oraz prowadząca działalność „skierowaną przeciwko linii politycznej partii”. IPN Po 08/1639 (11686/II).
Zabezpieczenie operacyjne [ZO] Zabezpieczenie operacyjne. Dnia 15.02.1989 prowadzenie sprawy przejął Inspektorat 2. Dnia 23.03.1989 wycofano zabezpieczenie operacyjne. Mat. arch. brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.