Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Śliwowski
Miejsce urodzenia: Jabłoń Rykacze
Data urodzenia: 09-01-1925
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Bolesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały operacyjne WUBP Białystok z rozpracowania i likwidacji oddziału "Huzara", który jako zbrojne ramię AK-WiN działał na terenie pow. wysokomazowieckiego i bielskiego. Henryk Śliwowski występuje w materiałach z dn. 14.01.1953 stanowiących wykaz osób podlegających aresztowaniu i osądzeniu jako pomocnik i łącznik oddziału "Huzara". IPN Bi 012/1230/1-4, IPN Bi 012/1231/1-4, IPN Bi 012/1232/1-2, (4066/II, DO-45236)
Akta administracyjne Henryk Śliwowski ujawnił się w dn. 10.04.1947 przed Komisja Amnestyjną w PUBP Wysokie Mazowieckie jako członek AK WiN ps. "Kozak". Do AK wstąpił w 1942. Podczas ujawnienia oddał broń. Otrzymał zaświadczenie Nr 81040. Duplikat akt o sygn. DO-7783 został zniszczony w Wydz. "C" KWMO Białystok w 1972. AP w B-stoku, Zbiór ankiet os. ujawnionych w 1947 w woj. białostockim, sygn. 1427/71 (DU-4782)
Akta kontrolne śledztwa Henryk Śliwowski został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w dn. 04.09.1952 przez funkcjonariuszy WUBP Białystok, a następnie w dn. 17.09.1952 przekazany do więzienia w Białymstoku. W dn. 29.11.1952 oskarżony został o przechowywanie broni bez zezwolenia, udzielanie pomocy i przynależność do oddziału "Huzara" w okresie od sierpnia 1944 do września 1952 na terenie pow. wysokomazowieckiego (Pr-II-594/52). Wyrokiem WSR Białystok na sesji wyjazdowej w Łapach z dn. 30.12.1952 skazany został na karę 12 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Bi 07/1319 (2079/III, KSL-11303), IPN Bi 015/662
Akta sądowe Akta w sprawie Henryka Śliwowskiego oskarżonego w dn. 29.11.1952 o przechowywanie broni bez zezwolenia, udzielanie pomocy i przynalezność do oddziału "Huzara" w okresie od sierpnia 1944 do września 1952 na terenie pow. wysokomazowieckiego (Pr-II-594/52). Wyrokiem WSR Białystok z dn. 30.12.1952 skazany został na 12 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy amnestii z dn. 22.11.1952 WSR Białystok złagodził karę do 8 lat więzienia z utrzymaniem w mocy kar dodatkowych. W dn. 20.07.1955 zwolniony został z Więzienia w Rawiczu na podstawie decyzji Prokuratury Wojewódzkiej w Białymstoku o udzieleniu przerwy w wykonaniu kary na okres 12 miesięcy. Na mocy amnestii z dn. 27.04.1956 orzeczono karę łączną na 3 lata i 10 miesięcy więzienia z utratą praw na 2 lata i 6 miesięcy. W dn. 10.07.1956 Henryk Śliwowski został warunkowo zwolniony z odbycia pozostałej części kary. IPN Bi 275/11 (AS-492, Sr-792)
Akta penitencjarne Z księgi głównej więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu z okresu: 1950-1957 wynika, iż Henryk Śliwowski został przyjęty do Centralnego Więzienia w Rawiczu w dn. 25.01.1954. Zwolniony z więzienia w dn. 20.07.1955 na podstawie decyzji Prokuratury Wojewódzkiej w Białymstoku o udzieleniu przerwy w wykonaniu kary na okres 12 miesięcy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na pomocnika oddziału "Huzara" dotyczący Henryka Śliwowskiego, który od sierpnia 1944 do września 1952 posiadał bez zezwolenia broń oraz od końca 1947 do września 1952 udzielał pomocy i pełnił funkcje łącznika oddziału na terenie powiatu wysokomazowieckiego. IPN Bi 019/1/2(1/1)
Charakterystyka Kwestionariusze osobowe członków AK i WiN z powiatu wysokomazowieckiego. Henryk Śliwowski występuje w kwestionariuszu osobowym z dn. 05.08.1989 jako członek AK w okresie od sierpnia 1944 do września 1945 o ps. "Kozak" oraz w kwestionariuszu osobowym z dn. 23.11.1989 jako członek WiN w okresie od września 1945 do kwietnia 1947. Z materiałów wynika, że Henryk Śliwowski ujawnił się w dn. 10.04.1947 przed Komisją Amnestyjną w PUBP Wysokie Mazowieckie. IPN Bi 019/130/2 (2/62), IPN Bi 019/131/4 (2/62), IPN Bi 019/133/1 (2/62), IPN Bi 019/134/2 (2/62)