Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Michał Konrad
Nazwisko: Janiszewski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 15-06-1926
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W dokumentach występuje pod imionami: Michał Konrad Stanisław. Zawodowy wojskowy - generał dywizji od 24.09.1983r. W PZPR od 1950 roku. Służbę w LWP rozpoczął 24.11.1950 roku w Oficerskiej Szkole Łączności Radiowej jako kursant. Później, między innymi, p.o. zastępcy i Zastępca Szefa Węzła Łączności MON w czasie 23.09.1952 do 15.06.1954r.; w Szefostwie Wojsk Łączności od 16.06.1954 do 7.08.1962r., jako pomocnik Szefa Oddziału Zaopatrzenia, Szef Wydziału III Telegraficzno-Telefonicznego Oddz. I Organizacyjnego, Szef Wydziału II Środków Przewodowych, Szef Wydziału I Organizacji Łączności; następnie w Sztabie Generalnym w okresie od 1.08.1963 do 22.05.1971r. pełniąc między innymi funkcję Komendanta Stanowiska Dowodzenia, Zastępcy Szefa Oddziału Planowania Ogólnego Centrum Planowania Operacyjnego Zarządu I; kolejno Zastępca Szefa i Szef Gabinetu MON w okresie od 23.05.1971 do 11.01.1984r.; w okresie od 12.01.1984 do 22.12.1990r. Szef Gabinetu Wojskowego Przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju; Szef Urzędu Rady Ministrów od 17.02.1981 do 12.11.1985r. Następnie Szef Kancelarii Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej od 13.09.1989 do 31.12.1989r. i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 1.01. do 12.1990r. Ukończył następujące kursy i szkolenia: Kurs Przeszkolenia Inż. w Oficerskiej Szkole Łączności Radiowej 24.11.1950 - 22.02.1951; Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu 1954r.; Wyższy Akademicki Kurs przy Akademii Łączności w ZSRR - Leningrad 1.09.1962 do 1.07.1963r.; Kurs Przeszkolenia Kierowniczej Kadry Szczebla Operacyjno-Taktycznego Wojsk Lądowych przy Akademii Sztabu Generalnego WP od 1.02. do 31.03.1971r.; doktor nauk wojskowych od 1974roku.
Źródło: IPN BU 2216/5, k. 1-1v, 2, 4-4v, 8,9,10.; Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sygn. 3124/4, s. 1, 3, 5, dalej: ARM sygn. 3124/6; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 173, 178.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Partyjny Podstawowa Organizacja Partyjna Szefostwa Wojsk Łączności Warszawa PZPR 31-10-1958 31-10-1960 IPN BU 2216/5, k. 23.
Członek Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego Warszawa Brak 13-12-1981 21-07-1983 T.Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 165-166; IPN BU 2216/5, k. 14; IPN BU 1585/17379, s. 3.
Minister-Szef Urząd Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 12-11-1985 12-09-1989 ARM sygn. 3124/6, s. 1.
.