Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Marek
Nazwisko: Hajdarowicz
Miejsce urodzenia: Krapkowice
Data urodzenia: 27-10-1965
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Marek Hajdarowicz występuje Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Konspiratorzy" nr rejestr. 26344 prowadzonej od 05.07.1982 przez Wydz. III KWMO W Krakowie jako działacz KPN i kandydat tej partii na posła w wyborach w 1989 roku. W SOR „Konspiratorzy” krakowska Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała wojewódzkie struktury Konfederacji Polski Niepodległej. Materiały zarchiwizowano w 1990 r. w Wydziale „C” WUSW w Krakowie pod sygn. 17567/II-gr. IPN Kr 010/12356 (17567/II-gr).
Akta postępowania Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie w związku z manifestacjami zorganizowanymi z okazji 195. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Według dokumentacji Grzegorz Marek Hajdarowicz został zatrzymany po manifestacji w dniu 3.05.1986 w Krakowie. W wyniku rewizji osobistej funkcjonariusze znaleźli ulotki. Zatrzymany na 48 godzin. 5.02.1988 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Krakowie pod sygn. 5818/III-gr, a następnie zmikrofilmowano pod sygn. 5818/3. Akta o sygn. 5818/III-gr zniszczono w 1989 r., zachował się mikrofilm o sygn. IPN Kr 096/1191 (5818/3).
W dniu 1.05.1988 w Nowej Hucie Grzegorz Marek Hajdarowicz uczestniczył w „zgromadzeniu ulicznym”. 2.05.1988 decyzją Kolegium ds. Wykroczeń w Nowej Hucie, wydaną w trybie przyspieszonym, ukarany grzywną w wysokości 20.000 złotych. Kolegium ds. Wykroczeń II instancji obniżyło karę do 10.000 złotych. W związku z powyższym wobec G. Hajdarowicza Wydział Śledczy WUSW w Krakowie wniósł zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na okres 2 lat. W dn. 27.06.1988 materiały o nr. RSW-47/88 zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Krakowie pod sygn. 5880/III. Akta o sygn. 5880/III zniszczono w lipcu 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Tulipany" nr rejestr. 29218 została założona 09.01.1989 na grupę działaczy Konfederacji Polski Niepodległej z Kielc, która ściśle współpracowała z krakowskimi członkami tej partii. Podstawą założenia SOR przez Wydział III WUSW w Kielcach były m.in. informacje agenturalne uzyskane za pośrednictwem TW ps. „Motorówka”. W dokumentacji Grzegorz Marek Hajdarowicz występuje jako działacz NZS i KPN oraz kandydat tej partii na posła w wyborach 1989 roku. Sprawę zakończono w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w Polce w 1989 roku. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Kielcach pod sygn. 2956/IV. IPN Ki 014/1913 (2956/IV).
G. Hajdarowicz występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) o kryptonimie "Żądło" nr rejestr. 109514, założonej na Komitet Obywatelski „Solidarność”, który objął patronat nad kampanią wyborczą do Sejmu i Senatu w 1989 roku. Sprawa prowadzona przez Wydział II Departamentu III MSW w okresie 8.05.1989-20.10.1989. Akta zawierają meldunki pionów SB z poszczególnych Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych dotyczące „działań operacyjnych” podjętych w związku z kampanią wyborczą i wyborami. IPN BU 0236/410 (2533/IV) t. 27.
Wydział Śledczy WUSW w Krakowie wniósł wobec G. Hajdarowicza zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na okres 2 lat począwszy od 22.06.1988 (nr Z-0983/88). Powód: 1.05.1988 w Nowej Hucie Grzegorz Marek Hajdarowicz uczestniczył w „nieleg[alnej] manifestacji”. W dniu następnym ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń. Dnia 18.10.1988 zastrzeżenie anulowano. Akta paszportowe zawierają się w czasie od 03.06.1980 do 26.10.1989. IPN Kr 37/177994 (EAKR 177994) oraz zapisy kartoteczne.