Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Waga
Miejsce urodzenia: CHLEWISKA
Data urodzenia: 01-01-1930
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Michalina
Dodatkowe informacje:

Wg charakterystyki z 20.02.1956: „W czasie 6-ciomiesięcznego pobytu jego w Szkole zachowaniem swym wykazał, iż nie robi nic w kierunku podniesienia swych kwalifikacji operacyjnych i politycznych niezbędnych w pracy zawodowej. (…) Wyśmiewał się z tych słuchaczy, którzy uczyli się, mówiąc, że on i bez nauki trójkę zarobi. (…) Na zwracane mu uwagi ze strony słuchaczy na jego niewłaściwy stosunek do nauki, słuchacz WAGA odpowiadał im ordynarnie, że to ich nie powinno obchodzić, gdyż jest to jego sprawa. Jeżeli spotykał się z uwagami ze strony wykładowców, że źle pracuje, to nie zgadzał się z tym, twierdząc, że pracuje bardzo dużo, sumiennie, na tyle, na ile go stać. Ponadto słuchacz WAGA Stanisław dał się poznać w Szkole jako człowiek obcy nam ideologicznie – szerzył wśród słuchaczy wrogie plotki przeciwko naszemu państwu, podrywał zaufanie do Partii, np. twierdził, że nieprawdą jest, że przed wojną w Polsce było bezrobocie, że Piłsudski był wrogiem narodu polskiego, bo przeciwnie, wg niego bezrobocia nie było, a bezrobotnymi byli ci, którym nie chciało się pracować, a Piłsudski był bohaterem Polski, który przyniósł jej niepodległość itp. teorie. Przynosił plotki, jakoby w woj. kieleckim wysiedlono przy pomocy wojska i czołgów 25 wsi i chłopi z tych wsi zostali pozbawieni dachu nad głową. Starał się z całej naszej rzeczywistości przekazywać tylko to, co czarne – tylko nasze braki i niedociągnięcia, negując całkowicie osiągnięcia i perspektywy naszego budownictwa. Przez cały czas pobytu w Szkole słuchacz WAGA Stanisław spotykał się z perswazją i tłumaczeniem, że nie ma racji zajmując takie stanowisko. Cały kolektyw naszej Szkoły robił wszystko, aby przekonać słuchacza WAGĘ o niesłuszności jego poglądów i postępowania, jednakże te wysiłki nie dawały żadnych rezultatów. (…) W konsekwencji zebranie POP jednogłośnie podjęło uchwałę o wykluczeniu słuchacza WAGI Stanisława z Partii” (k. 63-64 akt osobowych).
Z powyższych powodów zwolniony ze służby w organach BP.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
WUdsBP WROCŁAW WYDZIAŁ "B", SEKCJA I STARSZY WYWIADOWCA - 01-04-1955
IPN BU 0193/6196 6746/V akta osobowe
CW KdsBP LEGIONOWO ROCZNA SZKOŁA PODWYŻSZANIA KWALIFIKACJI REFERENTÓW SŁUCHACZ brak stopnia 01-09-1955 31-05-1956
.