Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Fedoruk
Miejsce urodzenia: Prabuty
Data urodzenia: 07-05-1953
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Waleria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Henryk" założonego 30.12.1981 pod nr 12605 przez Wydz. V KWMO Olsztyn. Sprawę założono w związku z tym, że Henryk Fedoruk "jako aktywny działacz NSZZ >Solidarność< został objęty po wprowadzeniu stanu wojennego kontrolą operacyjną w ramach akcji >Klon<". Kontrolę zakończono 19.01.1983 "w związku z zaniechaniem wrogiej działalności". Materiały złożono w archiwum pod nr II-12314 (następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 33/87) i zmikrofilmowano do nr 2431/2 (zniszczono za protokołem brakowania nr 37/90). Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.