Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konrad Herbert
Nazwisko: Marusczyk
Miejsce urodzenia: Bytom
Data urodzenia: 26-04-1936
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Aniela
Znany/a też jako:
Konrad Maruszczyk


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany z powodu utrzymywania kontaktu korespondencyjnego z rodziną zamieszkałą w RFN. Sprawę zakończono, gdyż nie stwierdzono prowadzenia przez ww. działalności niezgodnej z prawem. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8037/II zniszczono 23.05.1989. Materiałów o sygn. 8037/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ «Solidarność». Protokoły zniszczenia spraw krypt. "Jodła", "Azalia", "Klon". K. Marusczyk, Sekretarz Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» figuruje w wykazie osób internowanych z województwa gdańskiego na mocy decyzji GOH-490/81. Ww. występuje w „Protokole zniszczenia dokumentów sprawy o krypt. «Jodła»” z 28.12.1982. IPN Gd 340/2 t. 1; IPN Gd 0207/7 (156/7, 911/17), IPN Gd 0207/10 t. 1 (156/10, 911/2)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] K. Marusczyk 19.06.1980 rejestrowany pod nr 34068 przez Wydz. II KWMO w Gdańsku jako Osoba Zabezpieczona z powodu podejrzeń o kontakty ze służbami specjalnymi. 09.12.1980 przerejestrowany do SOS krypt. „Samotny”. Powodem zakończenia SOS krypt. "Samotny" było nie stwierdzenie wrogiej działalności. Materiały złożono do archiwum 07.01.1984 pod sygn. 18505/II, a następnie zniszczono. Materiałów o sygn. 18505/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". K. Marusczyk, od 08.1981 Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, figuruje w informacji funkcjonariusza Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku sporządzonej po spotkaniu z TW pseud. „Wolny” 21.12.1981 dot. „podejmowania przez ww. uchwał na posiedzeniach Prezydium w związku ze sporadycznym uczestnictwem Przewodniczącego”. Konsekwentnie realizował politykę izolacji administracji przedsiębiorstw i instytucji od wpływów organizacji politycznych uważając, że „samorząd pracowniczy winien rozwiązać zasadnicze sprawy załóg bez ich udziału”. Ww., zatrudniony w Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej, wraz z innymi zorganizował „specjalną grupę młodych ludzi do malowania haseł w różnych regionach kraju”. Jako figurant sprawy operacyjnej wielokrotnie podsłuchiwany za pomocą „PT”. IPN Gd 003/166 t. 9-10, 12-15, 18, 21, 23, 25-27 (185/IV)
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 w OO. w Strzebielinku na mocy decyzji nr 490 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Powodem internowania było "podejmowanie działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Decyzją nr 229 z 07.07.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku internowanie uchylono. IPN Gd 159/250
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Ww. figuruje w wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku sporządzonym 31.12.1981 w Strzebielinku. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Materiały ewidencyjne Objęty obserwacją Wydz. "B" KWMO/WUSW w Gdańsku od 12.07.1982 pod pseud. "Marek" na zlecenie Wydz. II KWMO w Gdańsku. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały ewidencyjne "Objęty inwigilacją szczególną przez KMMO w Sopocie jako były działacz «Solidarności»". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta paszportowe Wydz. Paszportów KWMO w Katowicach wielokrotnie (11.12.1961, 31.01.1962, 5.09.1966, 10.02.1967, 16.07.1970, 24.09.1970, 19.05.1971, 8.04.1974 i 29.05.1974) odmawiał ww. wydania paszportu na wyjazd do NRF/RFN oraz 30.04.1969 do Holandii. Materiały zdjęto z ewidencji Wydz. Paszportów KWMO w Katowicach i 7.11.1975 przesłano do Wydz. Paszportów KWMO w Gdańsku. Wobec ww. Insp. 2 WUSW w Gdańsku 11.09.1985 wniósł zastrzeżenie wyjazdów (zarejestrowane 11.09.1985 pod nr 51744) za granicę na okres 4 lat, które anulowano 08.09.1987. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.