Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Pólkowski
Miejsce urodzenia: Środa Śląska
Data urodzenia: 17-10-1955
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. kontroli operacyjnej Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" w okresie 26.06.1975-01.1990. J. Pólkowski był kontrolowany z powodu aktywnej działalności w NSZZ „Solidarność” KBW „Bełchatów” oraz udziału w „nielegalnych strukturach związkowych”. W stosunku do ww. prowadzono działania operacyjno-profilaktyczne oraz szereg rozmów ostrzegawczych. IPN Ld 0050/12 t. 5 (25/1/91)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany 03.11.1986 pod nr. 9606 przez Sek. V RUSW Bełchatów w kategorii kwestionariusz ewidencyjny. Objęty kontrolą operacyjną ze względu na „negatywną działalność polityczną”. Dn. 04.12.1987 materiały włączono i przerejestrowano do SOR krypt. „Optymiści” nr rej. 10084 (nr arch. 1587/II). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt admin. IPN Ld 00294/11 (30/206).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono celem kontroli przebiegu wyborów oraz rozpracowania nowych członków Rady Pracowniczej Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” i Rady Pracowniczej Gwarectwa. J. Pólkowski został wybrany wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Wyborczej podczas wyborów do rad w maju 1987. IPN Ld 067/1082/J (1586/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje jw. w teczce kontrolnej założonej na sprawę operacyjnego rozpracowania krypt. „Gwarek”. Ze względu na znaczenie KWB „Bełchatów”, sprawę szczególnym nadzorem objęła jednostka nadrzędna. IPN Ld 067/1102/J (1607/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. rozpracowania członków Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Górników w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, wybranego przez pracowników 22.10.1987 i próby rejestracji związku w Sądzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim w 1987 oraz po wznowieniu działalności w kwietniu 1989. J. Pólkowski został wybrany w 1987 przewodniczącym Komitetu upoważnionym do załatwiania wszelkich spraw formalnych Związku. W materiałach znajduje się charakterystyka działalności opozycyjnej J. Pólkowskiego. IPN Ld 067/1083 (1587/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje jw. w teczce kontrolnej założonej na sprawę operacyjnego rozpracowania krypt. „Optymiści”. Ze względu na znaczenie KWB „Bełchatów”, sprawę szczególnym nadzorem objęła jednostka nadrzędna. IPN Ld 067/1095 (1599/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie członków Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność Energetyków w Elektrowni „Bełchatów”, którzy w listopadzie 1987 podjęli próbę ponownej rejestracji związku. J. Pólkowski występuje w materiałach jako osoba pomagająca w przygotowaniu wzorów dokumentów rejestracyjnych do sądu w związku z posiadanym doświadczeniem jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność Górników z Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. IPN Ld 067/985/J (1475/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje jw. w teczce kontrolnej założonej na sprawę operacyjnego rozpracowania krypt. „Naiwni”. Ze względu na znaczenie Elektrowni „Bełchatów”, sprawę szczególnym nadzorem objęła jednostka nadrzędna. IPN Ld 067/1089/J (1593/2 mkf)
Materiały operacyjne J. Pólkowski występuje w aktach, które zawierają wyciągi z doniesień tajnych współpracowników dotyczące związków zawodowych oraz podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Bełchatowa. IPN Ld 0050/17 (25/6/91)
Materiały spraw o wykroczenie Sprawa wszczęta celem postawienia przed kolegium ds. wykroczeń członków Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Górników w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie za organizowanie związku, któremu Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim odmówił zalegalizowania. J. Pólkowski został wybrany pełnomocnikiem do reprezentowania KZ na zewnątrz. Przeszukany i przesłuchany z powodu udziału w zebraniu ww. osób w dniu 24.02.1988, uznanym za „nielegalne zgromadzenie”. „Decyzją władz polityczno-administracyjnych odstąpiono od skierowania wniosków do kolegium”. IPN Ld 0051/25 t. 4 (9/8/90)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Ziutek” nr rej. 9097 znajduje się doniesienie, w którym występuje J. Pólkowski. IPN Ld 0031/468 (1744/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Witek” nr rej. 6189 znajduje się doniesienie, w którym występuje J. Pólkowski. IPN Ld 0031/498 (1791/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Narcyz” nr rej. 5469 znajdują się doniesienia, w których występuje J. Pólkowski. IPN Ld 0031/569 (1878/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Monter” nr rej. 6107 znajduje się doniesienie, w którym występuje J. Pólkowski. IPN Ld 0031/571 (1880/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Konrad” nr rej. 9541 znajdują się doniesienia, w których występuje J. Pólkowski. IPN Ld 0031/720 (2066/I)