Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Maciej
Nazwisko: Rutowicz
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 24-02-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na grupę działaczy NZS na Uniwersytecie Łódzkim, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego włączyli się w działalność opozycyjną. M. Rutowicz organizował „nielegalne struktury NZS”. Materiałów o sygn. 6890/II brak. Wpis na podstawie zapisów z ZSKO.
Akta śledcze Materiały dot. prewencyjnych działań operacyjno-śledczych SB w związku ze świętami 1 i 3 Maja 1983 r., w stosunku do osób podejrzanych o kontynuowanie działalności opozycyjnej. Planowano zatrzymanie M. Rutowicza jako "autora szeregu wrogich, antysocjalistycznych inicjatyw o charakterze politycznym". Przeszukania mieszkania dokonano 29.04.1983. IPN Ld pf 15/397 t. 1 (1474/III-N)
Akta administracyjne Materiały zawierają kopie meldunków w systemie ESEZO. M. Rutowicz jest wymieniony w meldunku z dn. 13.07.1983 dot. rozpracowania innej osoby, z powodu częstych kontaktów z głównym figurantem sprawy. IPN Ld pf 88/3 t. 2 (2891/XA)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w sprawie dot. działalności łódzkiej komórki Polskiej Partii Socjalistycznej - Okręgowego Komitetu Robotniczego oraz druku i kolportażu wydawnictw, między innymi pisma „Robotnik”. IPN Ld 014/1042 (7860/II)
.