Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Marian Janusz
Nazwisko: Paluszyński
Miejsce urodzenia: Tarłów
Data urodzenia: 11-08-1948
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 1977. Członek ZSMP. Przewodniczący Ośrodka Społeczno-Prawnego przy Zarządzie Miejsko-Gminnym ZSMP w Kościerzynie. Ukończył Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu. Prokurator Rejonowy w Kościerzynie. Źródła: AP Gdańsk o. Gdynia, KM-G PZPR w Kościerzynie, 2666/1, b.p.; Tamże, 2666/2, b.p.; Tamże, 2666/15, b.p.; Tamże, 2666/25, b.p.
Ppl/Gd 74/13 zarządzenie z dnia 20.06.2013 r. dotyczące Mariana Janusza Paluszyńskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komisja Organizacyjna Komitet Miejsko-Gminny Kościerzyna PZPR 30-01-1980 AP Gdańsk o. Gdynia, KM-G PZPR w Kościerzynie, 2666/8, b.p.
Członek Egzekutywa Komitet Miejsko-Gminny Kościerzyna PZPR 12-12-1983 6-11-1986 AP Gdańsk o. Gdynia, KM-G PZPR w Kościerzynie, 2666/2, b.p.; Tamże, 2666/28, b.p.; Tamże, 2666/29, b.p.; Tamże, 2666/30, b.p.; Tamże, 2666/31, b.p.; Tamże, 2666/55, b.p.; Tamże, 2666/56, b.p.
Przewodniczący Komisja Skarg i Sygnałów od Ludności Komitet Miejsko-Gminny Kościerzyna PZPR 12-12-1983 6-11-1986 AP Gdańsk o. Gdynia, KM-G PZPR w Kościerzynie, 2666/11, b.p.
Członek Zespół ds. Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej Komitet Miejsko-Gminny Kościerzyna PZPR 25-04-1985 AP Gdańsk o. Gdynia, KM-G PZPR w Kościerzynie, 2666/12, b.p.
Członek Prezydium Miejsko-Gminnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej Komitet Miejsko-Gminny Kościerzyna PZPR 06-11-1986 AP Gdańsk o. Gdynia, KM-G PZPR w Kościerzynie, 2666/5, b.p.; Tamże, 2666/6, b.p.; Tamże, 2666/60, b.p.