Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zenon
Nazwisko: Kliszko
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 08-12-1908
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:

Pseudonimy: "Zenon", "Zenek".
Od 1925 r. w KZMP, od 1931 r. do 1938 r. w KPP, od 1942 r. PPR, od 15.12.1948 r. w PZPR.
Od 1943 r. do 1952 r. poseł do KRN i Sejmu Ustawodawczego.
W okresie od 09.1948 r. do 11.1949 r. oraz od 08.1956 r. do 01.1957 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W dniu 13.11.1949 r. uchwałą III Plenum KC PZPR "za brak czujności wobec wroga klasowego wykluczony z KC PZPR i pozbawiony prawa sprawowania funkcji we władzach partyjnych".
Od 1949 r. pracował w wydawnictwie „Książka i Wiedza”.
Od 01.1953 r. do 05.1956 r. "pozbawiony praw członka PZPR".
Od 1957 r. do 1971 r. wicemarszałek Sejmu.
Od 1957 r. do 1972 r. poseł na Sejm II-V kadencji.
W dniu 20.12.1970 r. "zwolniony z obowiązków członka Biura Politycznego i Sekretariatu KC".
W dniu 07.02.1971 r. usunięty ze składu KC.
AAN 237/XXIII-912; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek KC Warszawa PPR 08-1944 09-1948 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 373.
Kierownik Wydział Personalny KC Warszawa PPR 10-1944 09-1948 AAN 237/XXIII-912; PPR, PPS, PZPR, Struktura aparatu centralnego 1944-1980, oprac. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, s. 8.
Członek sekretariat KC Warszawa PPR 04-1945 3-09-1948 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 244.
Przewodniczący CKKP KC Warszawa PPR 20-05-1945 12-1945 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 244, 373.
Zastępca Członka KC Warszawa PPR 09-1948 12-1948 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 373.
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 21-12-1948 13-11-1949 PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 66.
Członek KC Warszawa PZPR 10-1956 7-02-1971 AAN 237/XXIII-912; Naczelne władze państwowe 1944-1979, T. Mołdawa, s. 214, 373.
Kierownik Wydział Organizacyjny KC Warszawa PZPR 08-11-1956 1957 AAN 237/XXIII-912.
Sekretarz KC Warszawa PZPR 18-05-1957 20-12-1970 AAN 237/XXIII-912; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 263.
Członek BP KC Warszawa PZPR 19-03-1959 20-12-1970 AAN 237/XXIII-912; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 261.
Przewodniczący Komisja Ideologiczna KC Warszawa PZPR 1963 1970 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 373.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Biura "C" MSW. Karta E-14/1: data zapisu - 4. IV. 80 r., treść - "Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW, nr 1000/X". IPN BU 0298/830 (MSW 1000/X).