Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Liczba osób w katalogu: 123346

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z Ź Ż

Katalog pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa – art. 52a pkt. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.2023.102 t.j.)

Biuro Lustracyjne przyjęło zasadę, iż w pierwszej kolejności w katalogu tym umieszczane są dane dotyczące osób, które w organach bezpieczeństwa państwa PRL pełniły funkcje kierownicze lub piastowały wysokie stanowiska służbowe, a także tych funkcjonariuszy, żołnierzy bądź pracowników cywilnych organów bezpieczeństwa państwa PRL, które brały udział w znanych Czytelnikom z mediów bądź literatury sprawach operacyjnych. Docelowo w katalogu winny się znaleźć, zgodnie z zapisami ustawy, dane dotyczące służby lub pracy w aparacie bezpieczeństwa wszystkich osób, które były funkcjonariuszami, pracownikami bądź żołnierzami cywilnych i wojskowych organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy o IPN.

Podstawę opracowania wpisów stanowią przede wszystkim akta osobowe oraz karty przebiegu służby znajdujące się w Instytucie Pamięci Narodowej, a także wypożyczane z innych jednostek wymienionych w ustawie o IPN.

W kolejnych uaktualnieniach katalogu podaje się, w miarę możliwości, także informacje, czy na temat osób zamieszczonych w tym katalogu znajdują się jakieś inne – poza wymienionymi – dokumenty, np. dotyczące faktu ich inwigilowania lub tajnej współpracy.

Wykaz skrótów jednostek pionu bezpieczeństwa państwa PRL (1944-1990)

Skrót

Nazwa jednostki

ASW

Akademia Spraw Wewnętrznych

AS

Areszt Śledczy

CK MBP

Centrala Konsumów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

CKP MO

Centralny Kurs Przeszkolenia Milicji Obywatelskiej

COP

Centralny Obóz Pracy

COS WSW

Centralny Ośrodek Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej

CP MBP

Centralna Poliklinika Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

CS MBP

Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

CSOL MO

Centralna Szkoła Oficerów Liniowych Milicji Obywatelskiej

CSOPW MO

Centralna Szkoła Oficerów Polityczno-Wychowawczych Milicji Obywatelskiej

CSPSW

Centralna Szkoła Pracowników Straży Więziennej

CSz i P KBW

Centralny Szpital i Poliklinika Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

CSz MBP

Centralny Szpital Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

CW KBW

Centrum Wyszkolenia Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

CW KdsBP

Centrum Wyszkolenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego

CW MBP

Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

CW MO

Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej

CW MSW

Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

CW WOP

Centrum Wyszkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza

CW WSW

Centrum Wyszkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej

CW WW

Centrum Wyszkolenia Wojsk Wewnętrznych

CWStW

Centrum Wyszkolenia Straży Więziennej

D UdsBP dla m. st.

Delegatura Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego dla Miasta Stołecznego

DD MO

Dom Dziecka Milicji Obywatelskiej

DD przy WUBP

Dom Dziecka przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego

DdsBP

Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego

DSSO KdsBP

Dwuletnia Szkoła Starszych Oficerów Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego

DUdsBP

Delegatura Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego

DUSW

Dzielnicowy Urząd Spraw Wewnętrznych

DW MBP

Dom Wczasowy/Wypoczynkowy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

DW przy WUBP

Dom Wczasowy/Wypoczynkowy przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego

GOMBPnGS

Grupa Operacyjna Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Górny Śląsk; inna nazwa: Grupa Operacyjna Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na województwo śląskie

GPK

Graniczna Placówka Kontrolna

GUBP

Gminny Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

GUBPPW

Gminny Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Powiatu Warszawskiego

GUKPPiW

Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk

GZI KdsBP

Główny Zarząd Informacji Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego

GZI MON

Główny Zarząd Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej

GZI WP

Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego

K

Konsumy

K MPB przy PUBP

Konsumy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego

K przy KP MO

Konsumy przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej

K przy PUBP

Konsumy przy Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego

KBW

Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego

KD MO

Komenda Dzielnicowa Milicji Obywatelskiej

KDO WSW

Kurs Doskonalenia Oficerów Wojskowej Służby Wewnętrznej

KDOI

Kursy Doskonalenia Oficerów Informacji

KdsBP

Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego

KG MO

Komenda Główna Milicji Obywatelskiej

KISG WP

Kierownictwo Informacji Sztabu Głównego Wojska Polskiego

KL przy WUBP

Kolonie Letnie przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego

KM MO

Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej

KMiP MO

Komenda Miejska i Powiatowa Milicji Obywatelskiej

KMO

Komisariat Milicji Obywatelskiej

KMO m. st.

Komenda Milicji Obywatelskiej Miasta Stołecznego

KMOm

Komenda Milicji Obywatelskiej Miasta

KMor MO

Komisariat Morski Milicji Obywatelskiej

KOS MBP

Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

KP MO

Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej

KPS

Kurs Przeszkolenia Szeregowych

KR

Kolonia Rolna

KR przy W

Kolonia Rolna przy Więzieniu

KRM MO

Komenda Rejonu Morskiego Milicji Obywatelskiej

KS MO

Komenda Stołeczna Milicji Obywatelskiej

KW MO

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej

KZ MBP

Kolonie Zimowe Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

LSzW

Lokalny Szpital Więzienny

MBP

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

MKPOBP

Międzywojewódzki Kurs Przeszkolenia Oficerów Bezpieczeństwa Publicznego

MKPS

Międzywojewódzki Kurs Przeszkolenia Szeregowych

MON

Ministerstwo Obrony Narodowej

MSPO BP

Międzywojewódzka Szkoła Przeszkolenia Oficerów Bezpieczeństwa Publicznego

MSW

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

MSzZ

Międzywojewódzka Szkoła Zawodowa

MUBP

Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

MUdsBP

Miejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego

MUSW

Miejski Urząd Spraw Wewnętrznych

O II SG WP

Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

OchrP

Ochrona Pogranicza

ODKK MSW

Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

OK MBP

Oddział Konsumów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

OKKW MSW

Ośrodek Kształcenia Kadr Wywiadowczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ONJO MSW

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ONO MSW

Ośrodek Nauczania Obserwacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

OP

Obóz Pracy

OPKSP

Ośrodek Przeszkolenia Kadr Straży Przemysłowej

OPW

Ośrodek Pracy Więźniów

ORMO

Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej

OS KBW

Ośrodek Szkoleniowy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

OS KdsBP

Ośrodek Szkolenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego

OS MBP

Ośrodek Szkolenia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

OS MSW

Ośrodek Szkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

OS WOP

Oficerska Szkoła/Ośrodek Szkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza

OS WSW

Ośrodek Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej

OS Z II SG WP

Ośrodek Szkolenia Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

OSAK MO

Ośrodek Szkolenia Aktywu Kierowniczego Milicji Obywatelskiej

OSI

Oficerska Szkoła Informacji

OSKJ MO

Ośrodek Szkolenia Kierowników Jednostek Milicji Obywatelskiej

OSO MO

Ośrodek Szkoleniowy Oficerów Milicji Obywatelskiej

OSPW

Oficerska Szkoła Polityczno-Wychowawcza

OSRNB MSW

Ośrodek Szkolenia Rezerw Nadwiślańskiej Brygady Ministerstwa Spraw Wewnętrznych im. "Czwartaków AL"

OSS MO

Ośrodek Szkolenia Szeregowych Milicji Obywatelskiej

OSStW

Oficerska Szkoła Straży Więziennej

OSSW

Ośrodek Szkolenia Straży Więziennej

OSWW

Ośrodek Szkolenia Wojsk Wewnętrznych

OSz

Obozowy Szpital

OSz KBW

Ośrodek Szkolenia Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

OSzW

Okręgowy Szpital Więzienny

OW MBP

Ośrodek Wczasów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

OWSW JW MSW

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

OWSW MW

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej

OZI MW

Okręgowy Zarząd Informacji Marynarki Wojennej

P WUBP

Poliklinika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

PDdsBP

Powiatowa Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego

PMO

Posterunek Milicji Obywatelskiej

POK MBP

Powiatowy Oddział Konsumów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

Prz przy MBP

Przedszkole przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego

Prz przy WUBP

Przedszkole przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego

Prz przy KdsBP

Przedszkole przy Komitecie ds. Bezpieczeństwa Publicznego

PSBS

Polski Samodzielny Batalion Specjalny/Szturmowy

PSŁ WOP

Podoficerska Szkoła Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza

PUBP

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

PUdsBP

Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego

RBP

Resort Bezpieczeństwa Publicznego

RSO KdsBP

Roczna Szkoła Oficerów Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego

RSR KdsBP

Roczna Szkoła Referentów Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego

RUSW

Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych

S MBP

Sanatorium Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

S przy PUBP

Szkoła przy Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego

S przy WUBP

Szkoła przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego

SCh MSW

Szkoła Chorążych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; inna nazwa: Szkoła Biura "B"

SCh przy ODKK MSW

Szkoła Chorążych przy Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

SCh przy WSO MSW

Szkoła Chorążych przy Wyższej Szkole Oficerskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

SDepI

Szkoła Departamentu I

SDepII MBP

Szkoła Departamentu II Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

SDepVII MBP

Szkoła Departamentu VII Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

SM

Szkoła Międzywojewódzka

SO KBW

Szkoła Oficerska Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

SO KPKJMO

Szkoła Oficerska - Kurs Przeszkolenia Kierowników Jednostek Milicji Obywatelskiej

SOB

Szkoła Oficerów Bezpieczeństwa

SOI

Szkoła Oficerów Informacji

SOPW MO

Szkoła Oficerów Polityczno-Wychowawczych Milicji Obywatelskiej

SOZ MSW

Szkoła Obserwacji Zewnętrznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; inaczej: szkoła Biura "B"

SP MBP

Straż Przemysłowa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

SP MO

Szkoła Podoficerska Milicji Obywatelskiej

SPSW

Szkoła Pracowników Straży Więziennej

SPW MO

Szkoła Polityczno-Wychowawcza Milicji Obywatelskiej

SSp przy WUBP

Szkoła Specjalna przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego

SUSW

Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych

SW"B" MBP

Szkoła Wydziału "B" Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

Sz i P WUBP

Szpital i Poliklinika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

Sz MBP

Szpital Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

Sz WUBP

Szpital Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

SzW

Szpital Więzienny

SzWC OP

Szpital Więzienia Centralnego - Obozu/Ośrodka Pracy

TOSBP

Tymczasowy Ośrodek Szkolenia Bezpieczeństwa Publicznego

UBP

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

UBP dla m. st.

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego dla Miasta Stołecznego

UBP na M

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na Miasto

UBP na MiP

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na Miasto i Powiat

UBP PZ

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego "Pomorze Zachodnie"

UdsBP dla m. st.

Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego dla Miasta Stołecznego

UdsBP na M

Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego na Miasto

UdsW

Urząd ds. Wyznań

W

Więzienie

WBKPPiW

Wojewódzkie Biuro Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk

WBW

Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego

WC

Więzienie Centralne

WC OP

Więzienie Centralne - Obóz/Ośrodek Pracy

WCK

Więzienie Centralne-Karne

WI MW

Wydział Informacji Marynarki Wojennej

WI WOP

Wydział Informacji Wojsk Ochrony Pogranicza

WK MBP

Wydział Konsumów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

WK MO

Wydział Konsumów Milicji Obywatelskiej

WK WUBP

Wydział Konsumów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

WKdM

Więzienie Karne dla Młodocianych

WKMO

Wojewódzka Komenda Milicji Obywatelskiej

WKPS

Wojewódzki Kurs Przeszkolenia Szeregowych 

WKR

Więzienie Kolonii Karnej

WKS

Więzienie Karno-Śledcze

WOK MBP

Wojewódzki Oddział Konsumów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

WOP

Wojska Ochrony Pogranicza

WoSP

Więzienie o Systemie Progresywnym

WPUBP

Warszawski Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

WS KGB

Wyższa Szkoła KGB (KGB - Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRS)

WSO MO

Wyższa Szkoła Oficerska Milicji Obywatelskiej

WSO MSW

Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

WSS WUBP

Wojewódzka Szkoła Specjalna Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

WSW

Wojskowa Służba Wewnętrzna

WUBP

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

WUdsBP

Wojewódzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego

WUSW

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych

WW

Wojska Wewnętrzne

Z II SG WP

Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Z WOP

Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza

Z WSW KBWiWOP

Zarząd Wojskowej Służby Wewnętrznej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza

ZI KBW

Zarząd Informacji Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego

ZI KBWiWOP

Zarząd Informacji Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego i Wojsk Ochrony Pogranicza

ZI LOW

Zarząd Informacji Lubelskiego Okręgu Wojskowego

ZI MW

Zarząd Informacji Marynarki Wojennej

ZI POW

Zarząd Informacji Pomorskiego Okręgu Wojskowego

ZI WL

Zarząd Informacji Wojsk Lotniczych

ZI WW

Zarząd Informacji Wojsk Wewnętrznych

ZIND WP

Zarząd Informacji Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego

ZWSW JW MSW

Zarząd Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ZZ WOP

Zarząd Zwiadu Wojsk Ochrony Pograniczna; inaczej: Zarząd II Wojsk Ochrony Pograniczna

Ż przy WUBP

Żłobek przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego

Oprac. Zespół katalogu art. 52a pkt 6

 

.