Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jerzy Janusz
Nazwisko: Kropiwnicki
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 05-07-1945
Imię ojca: Emanuel
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Członek Rady Polityki Pieniężnej Narodowy Bank Polski 25-01-2016
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Kropiwnicki 20.10.1980 został zarejestrowany w Wydz. "C" KWMO Łódź pod nr. 44126 przez Wydz. III KWMO Łódź jako rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kropidło". Sprawę prowadzono z powodu przygotowywania akcji protestacyjnych, kolportowania ulotek nawołujących do tworzenia komitetów strajkowych, a także w związku z nawoływaniem do zorganizowania strajku powszechnego po wprowadzeniu w dniu 13.12.1981 stanu wojennego. Dnia 16.11.1982 sprawę zakończono, a materiały zostały złożone 19.11.1982 w archiwum KWMO Łódź pod nr. 05967/II. Materiały wybrakowano za protokołem nr 960/89 poz. 96, sporządzony z nich mikrofilm został zniszczony za protokołem 1028/90 z dnia 11.01.1990. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach; karta E-16 i karta K-P z kartoteki zniszczeniowej KWMO/WUSW w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach; dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW Łódź, poz. 44126; dziennik archiwalny KWMO/WUSW Łódź, poz. 201; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88.
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Ekipa" o nr. rej. 43279, prowadzonej przez Wydz. III KWMO/WUSW Łódź, następnie przez Wydz. OKPP WUSW Łódź w okresie 31.01.1980- 06.02.1990, dotyczącej rozpracowania Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Łodzi. Akta o sygn. IPN Ld 084/6 t. 1 (7867/II).
Internowany w okresie 13.12.1981-15.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO Łódź na wniosek Wydz. III KWMO Łódź. Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach; "Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego" sygn. IPN Po 161/1 poz. 4033; Akta o sygn.: IPN Ld pf 86/21 t. 6 (1360/III); IPN Ld pf 70/1 (1360/III); IPN Ld pf 86/14 t.2 (1345/III); Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta Mkr-2 z kartoteki internowanych Biura "C" MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88 i ZSKO-90. Wykazy osób internowanych - sygn. IPN BU 01152/35.
Aresztowany 15.12.1981 na wniosek Wydz. III KWMO Łódź, następnie objęty śledztwem przez Prokuraturę Wojewódzka w Łodzi (II Ds. 178/81), które zostało powierzone Wydz. Śledczemu KWMO Łódź (RSD 14/81) w związku z popełnieniem przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym. W toku śledztwa został oskarżony o kolportaż ulotek i nawoływanie do rozpoczęcia strajku powszechnego. Śledztwo zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, który wyrokiem z 30.12.1981 skazał J. Kropiwnickiego na karę 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na 4 lata. Osadzony w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie i Barczewie. Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach; dziennik archiwalny sygnatury III-N WUSW Łódź, lp. 278. Karta wz. K-P z kartoteki zniszczeniowej WUW Łódź. Akta o sygn.: IPN Ld pf 86/4 (1278/III-N); IPN Ld pf 15/203 (1278/III); IPN Ld 426/4 (II Ds. 178/81); IPN Ld 53/17 t. 1-3 (III K dor. 122/81); IPN Ol 52/1878 (dana sygn. IPN Bi 65/1878); IPN Ld pf 86/27 t. 1 (1399/III). 2 karty EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88; akta o sygn. IPN BU 754/237 (V KRN 59/82).
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Klan" (od 24.08.1982 pod krypt. "Związek") o nr. rej. 37004, prowadzonej w okresie 14.11.1980-10.11.1983 przez Wydz. III "A" i Insp. 2 KWMO/WUSW Gdańsk, której przedmiotem była działalność NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Akta o sygn. IPN Gd 003/166 t. 10-12, 14, 19-25, 27 (185/IV).
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Debata" o nr. rej. 66477, prowadzonej przez Wydz. III Dep. III-A/V MSW w okresie 03.09.1981-11.12.1981 na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Wymieniony jest jako działacz Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność", współzałożyciel NSZZ "Solidarność" na Uniwersytecie Łódzkim na liście delegatów, notatce i meldunkach znajdujących się w tomach: 1-4, 6-8. Akta o sygn. IPN BU 236/243 t.1-4, 6-8 (2282/IV). 7 listopada 1981 r. Departament IIIA MSW został przemianowany na Departament V MSW.
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Renesans"/"Mrowisko" (nr. rej. 42220), prowadzonej w okresie 19.01.1982-04.05.1985 przez Wydz. V następnie Insp. 2 KWMO/WUSW Gdańsk, dotyczącej rozpracowywania NSZZ "Solidarność", jego struktur i członków w woj. gdańskim. Akta o sygn. IPN Gd 003/176 t.1 (200/IV).
Figuruje w aktach: Informacje, korespondencja i meldunki Wydziałów III KW MO potem WUSW i Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego i uczniowskich z kraju m.in. Olsztyn, Częstochowa, Łódź, Warszawa, Kraków. Sygn. IPN BU 01232/147 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 25). poprzednia sygn. Spis 579/25/2 t.142; pakiet nr 25; IPN BU 01232/25/2.
W okresie od 8.08.1984 do 14.10.1986 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Łodzi w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kropidło II” nr rej. 49435. Materiały sprawy po zdjęciu z ewidencji 14.10.1986 zostały przekazane bez archiwizacji do Wydz. III WUSW w Łodzi i zostały zarejestrowane ponownie pod nr. 54002 jako SOR krypt. „Ambasador”. Dziennik rejestracyjny WUSW Łódź, poz. 49435; meldunki operacyjne o sygn. IPN Ld pf 13/440 t. 1-3, 6 (2921/X); meldunki Wydziału III-1 WUSW Łódź o sygn. IPN BU 01232/78, IPN BU 01232/82, IPN BU 01232/147 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka 25).
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność, wrzesień – październik 1981”. Informator ma układ regionalny, znajdują się w nim opracowania na temat delegatów na Zjazd NSZZ „Solidarność”, w tym J. Kropiwnickiego. Akta o sygn. IPN Sz 0012/260 (1027/IV), t. 1. Poprzednia sygn. IPN Po 0020/260 t. 1.
Dnia 24.10.1986 zarejestrowany w Wydz. "C" WUSW Łódź pod nr 54002 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Ambasador", założonej i prowadzonej przez Wydz. III WUSW Łódź, następnie Wydział Studiów i Analiz WUSW Łódź na podstawie materiałów SOR krypt. „Kropidło II” z powodu prowadzenia przez jej figuranta "działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawny w Polsce". Materiały SOR krypt. "Ambasador" zostały zniszczone w 1990 roku przez jednostkę operacyjną. 3 karty E-16 z kartoteki zniszczeniowej WUSW w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach; karta wz. K-P z kartoteki zniszczeniowej WUSW Łódź; dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW Łódź, poz. 54002; akta administracyjne o sygn. IPN Ld 0050/76 t. 3; karty EO-4/77 i EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88.
Wielokrotnie wymieniany w meldunkach Wydz. III-1 WUSW Łódź kierowanych do naczelnika Wydz. I Dep. III MSW w okresie 30.08.1985-26-07-1989. Akta o sygn. IPN BU 01232/80 - karty: 72, 80, 85, 86, 88, 166, 334, 338, 341, 342.
Odnotowywany w ewidencji Wydziału "B" WUSW Łódź w latach 1986-1988 z powodu utrzymywania kontaktów z obywatelami innych krajów. Karty: EKB-1/84, B-8, 5 kart EKB-2/84 z kartoteki Biura "B" MSW.
Figuruje w dokumentacji dot. spraw rozpatrywanych przez Kolegium do spraw Wykroczeń za lata 1986–1987. Akta o sygn. IPN Sz 0012/475 (1515/IV), t. 48. Dawna sygn. akt : IPN Po 0020/475.
Wymieniony w aktach sprawy obiektowej (SO) krypt. „Szakal”, zarejestrowanej w Wydz. „C” WUSW w Łodzi pod nr. 49449 i prowadzonej w okresie 14.08.1984 - 19.02.1990 przez Wydz. III WUSW w Łodzi, następnie Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Łodzi pod nadzorem Zespołu do Zwalczania Terroryzmu Dep. III MSW. Sprawa została założona w celu zwalczania i rozpoznania zagrożenia terroryzmem politycznym na terenie województwa miejskiego łódzkiego. J. Kropiwnicki usiłował w marcu 1987 utworzyć na terenie Łodzi agendę "Solidarności Walczącej". Z uwagi na fakt, iż ww. odmówił podporządkowania się kierownictwu "Solidarności Walczącej" Wrocław, rozmowy zostały zerwane. Prowadzone rozmowy były kontrolowane przez agenturę SB, a sprawa w ramach grupy operacyjnej krypt. "Selektor". Akta sprawy obiektowej krypt. „Szakal” o sygn. IPN Ld 017/1 t.2 (193/IV), k. 62,67,238; dokumentacja Depart. III MSW dot. spraw odnoszących się do tzw. terroryzmu politycznego, akta o sygn. IPN BU 0296/251 (KS/4/1341), t. 3, k. 209.
Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata (WKŚ – bezterminowo) nr „Z” 290/83/EALD z dn. 15.03.1983. Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do WKŚ nr LD-838/Z/86 („Z” 4200/86/EALD) z dn. 05.12.1986 wniesione przez Wydz. III WUSW Łódź na 2 lata z powodu "aktywnej działalności w podziemiu >Solidarności<". Anulowane 04.08.1989. 2 karty Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Ld 533/17569 (EALD 17569); zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88 i ZSKO-90.
Figuruje w materiałach Departamentu Studiów i Analiz MSW z lat 1987-1989 dotyczących Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz "Porozumienia na Rzecz Demokratycznych Wyborów w NSZZ "S". Teczka tych akt zawiera m.in.: tzw. informacje dzienne SB, "list 22 działaczy b. "Solidarności" do Lecha Wałęsy" oraz notatki służbowe. Akta o sygn. IPN BU 0726/55 (222/33).
Figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w materiałach administracyjnych Dep. III MSW z lat 1988-1989 zatytułowanych "Niektóre aspekty sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej PRL w latach 1988-1989". IPN BU 0296/258 t. 3 (KS/4/1397).
Doniesienia dotyczące J. Kropiwnickiego znajdują się w teczkach personalnych dwóch kTW oraz w teczkach pracy TW o ps.: "Jeżewski", "Derek", "Łukasz", "Wacław", "Piotr", "Gryf", "Chemik", "Nowak", "Mikołaj" (prowadzonych przez Wydz. III KWMO/WUSW w Łodzi), a także w teczce pracy TW o ps. "Muzyk" (prowadzonej przez WUSW w Piotrkowie Trybunalskim). Akta o sygn.: IPN Ld 0082/33 t.1 (45117/I); IPN Ld 0040/1287 (45671/I); IPN Ld 0082/22 (44022/I); IPN Ld 0082/48 t.3, 5 (45233/I); IPN Ld 00209/6 (42718/I); IPN Ld 0082/65 t.2 (45766/I); IPN Ld 0040/1037 t.3 (45174/I); IPN Ld 0082/62 t.2 (45700/I); IPN Ld 0040/1247 t.2 (45424/I); IPN Ld 0040/2325 t.2 (46810/I); IPN Ld 0031/606 t.2 (1916/I); IPN Ld 0040/1710 (1615/I).
Akta paszportowe. 2 karty Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Ld 533/17569 (EALD 17569).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Łd 430/08 - Zarządzenie z dn. 31.12.2009 r. dot. Jerzego Janusza Kropiwnickiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.