Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Gabriela Teresa
Nazwisko: Cwojdzińska
Nazwisko rodowe: Goślińska
Miejsce urodzenia: POZNAŃ
Data urodzenia: 21-02-1928
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na działalność NSZZ „Solidarność” w byłym województwie koszalińskim. Gabriela Cwojdzińska występuje w sprawie jako członek Zarządu Regionalnego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność”, a także była członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Szkolnictwa Artystycznego. IPN Sz 00107/85 t. 1 (167/IV)
Akta administracyjne Akta mają tytuł „Oceny sytuacji 1982”. Gabriela Cwojdzińska występuje w dokumentach jako osoba „specjalizująca się w udzielaniu pomocy osobom internowanym z terenu Koszalina i Szczecinka i ich rodzinom”, a także jako osoba zaangażowana w działalność NSZZ „Solidarność” i w związku z tą działalnością internowana. IPN Sz 00108/13 (112/IV)
Akta internowania Internowana na mocy decyzji o internowaniu nr 48 wydanej w dn. 03.05.1982, ponieważ „nie przestrzega porządku prawnego, zachowanie wskazuje, iż może prowadzić działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa państwa”. Osadzona w OO w Darłówku. W dniach od 11.07.1982 do 10.08.1982 przebywała na przepustce. Zwolniona decyzją nr 35 o uchyleniu internowania w dn. 23.07.1982. IPN Sz 00108/114 t. 1 (420/adm)
Akta internowanego Internowana na mocy decyzji o internowaniu nr 48 wydanej w dn. 03.05.1982, ponieważ „nie przestrzega porządku prawnego, zachowanie wskazuje, iż może prowadzić działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa państwa”. Osadzona w OO w Darłówku. W dniach od 11.07.1982 do 10.08.1982 przebywała na przepustce. Zwolniona decyzją nr 35 o uchyleniu internowania w dn. 23.07.1982. IPN Sz 264/191
Akta administracyjne Akta mają tytuł „Materiały dot. posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Koszalinie”. Gabriela Cwojdzińska występuje w dokumentach jako działaczka m. in. KIK. IPN Sz 00108/85 t. 2 (311/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu ulotek i nielegalnych czasopism, udziału w nielegalnych spotkaniach i akcjach oraz działalności w Biskupim Komitecie Pomocy. G. Cwojdzińska była osobą utrzymującą ścisłe kontakty z główną figurantką sprawy. IPN Sz 00105/362 t. 1-2 (5394/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania/ Kwestionariusz Ewidencyjny [SOR/KE] Zarejestrowana 2.03.1983 pod nr 21784 przez Wydz. IV KWMO w Koszalinie. Brak informacji o zabarwieniu sprawy. Sprawę „Pająk” przerejestrowano w kwestionariusz ewidencyjny „Jela” w dn. 20.11.1986. Materiały zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”. G. Cwojdzińska została zatrzymana w pociągu relacji Warszawa–Koszalin w dn. 25.02.1984. Dokonano przeszukania G. Cwojdzińskiej, również w jej miejscu zamieszkania. W dn. 25.02.1984 zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu i osadzeniu jej w AŚ w Koszalinie. Postanowieniem z dn. 22.03.1984 środek zapobiegawczy został uchylony, a G. Cwojdzińska zwolniona z aresztu. W dniu 10.08.1984 prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Koszalinie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa na podstawie ustawy z dn. 21.07.1984 o amnestii. IPN Sz 00106/340 (6147/III)
Akta prokuratorskie Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”. W dn. 25.02.1984 zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu i osadzeniu jej w AŚ w Koszalinie. Postanowieniem z dn. 22.03.1984 G. Cwojdzińska zwolniona z aresztu. W dniu 10.08.1984 prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Koszalinie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa na podstawie ustawy z dn. 21.07.1984 o amnestii. IPN Sz 271/20-21 (II Ds 7/84)
Sprawa Obiektowa [SO] „Ochrona kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu 1989”. G. Cwojdzińska była kandydatką do Senatu. IPN Sz 00107/100 t. 1, 2 (184/IV)
.