Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Łukaszewicz
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 18-06-1953
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczyła działalności Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Marek Łukaszewicz został zarejestrowany do sprawy w dn. 13.10.1982. Rozpracowywany w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato-80". W czerwcu 1981 delegat na walny zjazd NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok. Rozpracowanie zakończono z powodu rozwiązania NSZZ "Solidarność". Akta sprawy zachowały się w formie szczątkowej, nie występuje w nich nazwisko Marka Łukaszewicza. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR "Fanatycy" założono w celu operacyjnej ochrony działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Spółdzielni Inwalidów "Naprzód" (SI "Naprzód") w Białymstoku. Marek Łukaszewicz w dniu 22.12.1988 został zarejestrowany do sprawy w związku z działalnością w "Solidarności" - były Zastępca Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w SI „Naprzód”, a w dniu 20.10.1988 wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego nowo organizowanego NSZZ "Solidarność" w wyżej wymienionym zakładzie pracy. Prowadzenie SOR zakończono zgodnie z wytycznymi Dyrektora Departamentu V MSW. IPN Bi 012/1404 (4359/II).
.