Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Węglarz
Miejsce urodzenia: Kamienna Góra
Data urodzenia: 25-07-1948
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 20.08.1981 pod nr 26854 ze względu na aktywną działalność we władzach NSZZ "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni (członek Tymczasowej Rady, następnie Krajowej Komisji Wykonawczej). Po zalegalizowaniu "Solidarności" sprawę zakończono. IPN Lu 020/855 (II/11674), IPN Lu 0229/1254 (MF 11674/2)
Akta operacyjne Akta dot. NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Materiały zachowane częściowo, większość zniszczona za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989; materiały dot. S. Węglarza także zostały wybrakowane, występuje natomiast w t. 6, w wykazach osób z którymi przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze oraz przewidzianych do internowania. IPN Lu 020/638 (II/10190); materiały dot. S. Węglarza zostały zniszczone.
Akta internowanego Internowany dn. 13.12.1981 i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie. Dn. 26.03.1982 przeniesiony do Zakładu Karnego w Lublinie. Zwolniony dn. 21.07.1982. IPN Lu 23/427
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych" - Dn. 12.10.1987 w Wydz. Śledczym WUSW w Lublinie przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w związku z udzieleniem przez St. Węglarza wywiadu dla Radia Wolna Europa na temat Tymczasowej Rady NSZZ "Solidarność". Zarejestrowano w Wydz. "C" WUSW Lublin 20.10.1987 pod nr 1395. IPN Lu 0276/196 k. 53 poz. 1395 oraz karta Mkr-3.
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych" - w dniu 4.06.1987 z St. Węglarzem "przeprowadzona została rozmowa ostrzegawcza ponieważ mógł on zakłócić porządek publiczny i prawny w czasie i miejscu pobytu papieża w kraju w m-cu czerwcu 1987 r.". Zarejestrowano w Wydz. "C" WUSW Lublin 28.12.1987 pod nr 1409. IPN Lu 0276/196 k. 54 poz. 1409 oraz karta Mkr-2.
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzgawczych"- "Dn. 01.02.1988 r. w Prokuraturze Wojewódzkiej [w Lublinie] przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą ze St. Węglarzem członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ >S< w związku z oświadczeniem wydanym przez KKW wyrażającym protest przeciwko ogłoszonym podwyżkom cen urzędowych w 1988 r. W trakcie rozmowy ostrzeżono w/w, że prowadzona działalność może narazić go na odpowiedzialność karną". Zarejestrowano w Wydz. "C" WUSW Lublin 2.02.1988 pod nr 1413. IPN Lu 0276/196 k. 54 poz. 1413 oraz karta Mkr-2.
Materiały ewidencyjne "W dniu 20.02.1988 r. funkcjonariusz Wydz. Śledczego WUSW w Lublinie przeprowadził rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą z zatrzymanym Stanisławem Węglarzem, w czasie której poinformowano S. Węglarza, że kontynuowanie przez niego działalności w tzw. Krajowej Komisji Wykonawczej b. NSZZ >Solidarność< spowoduje wyciągnięcie konsekwencji prawnych". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych" - "Dnia 1988-03-17 przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą ze St. Węglarzem członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ >Solidarność<. W toku rozmowy zwrócono w/w uwagę, że uczestniczy w nielegalnym związku i podejmuje działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego i w związku z tym ostrzeżono St. Węglarza, że działalność którą kontynuuje jest sprzeczna z prawem." Zarejestrowano w Wydz. "C" WUSW Lublin 22.03.1988 pod nr 1423. IPN Lu 0276/196 k. 54 poz. 1423 oraz karta Mkr-2.
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych" - "Dnia 18.11.1988 r. na wniosek tut. Wydz. Śledczego Prokurator Rejonowy dla m. Lublina przeprowadził rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą z drugostronnie wymienionym, który jako członek tzw. Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ >S< prowadzi sprzeczną z prawem działalność, orgganizuje nielegalne spotkania, szkolenia podziemnej >S<, akcje protestacyjne p-ko decyzjom władz PRL". Zarejestrowano w Wydz. "C" WUSW Lublin 23.11.1988 pod nr 1482. IPN Lu 0276/196 k. 57 poz. 1482 oraz karta Mkr-2.
.