Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Fatyga
Miejsce urodzenia: Antolin
Data urodzenia: 23-11-1942
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne W meldunkach zawierających oceny stanu bezpieczeństwa wewnętrznego województwa łódzkiego z okresu 1977-1979 zamieszczone są informacje dotyczące J. Fatygi, m.in złożenie podpisu pod Memoriałem skierowanym do Marszałka Sejmu PRL w sprawie rozszerzenia uprawnień kościoła rzymskokatolickiego, ukaranie przez Kolegium przy Naczelniku Dzielnicy Łódź Widzew za niedopełnienie przepisów meldunkowych. IPN Ld pf 10/974 t. 2 (1445/X).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS krypt. „Sympatyk” dotyczy innej osoby. W aktach sprawy znajdują się informacje o utrzymywaniu przez J. Fatygę kontaktów z działaczami KPN i ROPCIO. IPN Ld 047/335 (05766/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach SOR „Chemik” (nr. rej. 37848) założonej 10.02.1978. Kategorię rejestracji zmieniono 29.09.1978 na KE. Sprawę zakończono 28.07.1980 i złożono do archiwum pod nr 05569/II. Zniszczono protokołem zniszczenia nr 1022/90. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona 27.11.1980 w celu inwigilacji J. Fatygi, który podjął działalność w sekcji prawnej MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. W meldunku z 04.07.1988 zamieszczono informacje o przygotowanym przez J. Fatygę wniosku dotyczącego rejestracji NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Remontowo-Budowlanym RSM „Polesie” w Łodzi. W związku z działalnością J. Fatygi w strukturach łódzkich KPN, od października 1988 został objęty kontrolą operacyjną w ramach SOR „Ekipa”. SOR „Chemik II” zakończono, materiały sprawy zniszczono bez archiwizacji w styczniu 1990. Materiałów brak. Wpis na podst. zapisów kart.-ewidenc. oraz IPN Ld 084/6 t. 1 (7867/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Od 22.10.1988 rozpracowywany w ramach SOR „Ekipa" (nr rej. 43279) założonej na łódzką strukturę KPN, w której był członkiem Kierownictwa Akcji Bieżącej. Zatrzymany 11.11.1988 za udział w manifestacji przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Łodzi zorganizowanej z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości. Sprawę zakończono z uwagi na prawną regulację statusu partii politycznych i stowarzyszeń. IPN Ld 084/6 t. 1, 2 (7867/II).
Akta administracyjne Występuje w meldunkach operacyjnych różnych spraw jako działacz MKZ i ZR NSZZ „Solidarność" Ziemi Łódzkiej. IPN Ld pf 88/1 t. 1 (2889/XA) IPN Ld pf 88/2 t. 3 (2890/XA) IPN Ld pf 88/3 t. 1 (2891/XA).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie prowadzonej na inną osobę. Meldunek z 04.11.1981 informuje o interwencji J. Fatygi w sprawie zastrzeżenia paszportu inwigilowanej osoby. IPN Ld 047/356 (05809/II).
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo wszczęte w sprawie „publicznego nawoływania w rozpowszechnianych pismach i ulotkach do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej PRL i ZSRR na terenie województwa miejskiego łódzkiego”. O autorstwo ulotek podejrzewano członków i sympatyków Konfederacji Polski Niepodległej, w tym J. Fatygę. Śledztwo umorzono 30.12.1981 na podstawie dekretu z 12.12.1981 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. IPN Ld pf 15/198 (1273/III).
Akta administracyjne Plan rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z J. Fatygą oraz plan działań wobec osób „szczególnie uciążliwych” wśród internowanych przebywających w ZK w Łowiczu. IPN Ld pf 86/14 t. 1 (1345/III).
Akta internowania Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 16 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi. Jako powód podano, że „zamierza podjąć działania bezpośrednio godzące w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL". Osadzony w OO w Łęczycy, Łowiczu i Kwidzyniu. Internowanie uchylono decyzją nr 231 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi z dnia 26.11.1982. Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld pf 86/21 t. 3 (1360/III), IPN Po 161/1.
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-03.12.1982. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy, od dnia 07.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, a od dnia 02.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. IPN Gd 162/330 (331/12/82).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Występuje w notatce służbowej z 20.04.1982 zamieszczonej w materiałach sprawy założonej na inną osobę. IPN Ld 047/1274/J t. 3 (7632/II).
Akta kontrolne śledztwa Występuje w notatce urzędowej z 03.05.1982 zamieszczonej w sprawie prowadzonej przeciwko innej osobie. IPN Ld pf 15/212 (1287/III-N).
Akta administracyjne J. Fatyga występuje w meldunku WUSW w Łodzi na temat sytuacji polit.-operacyjnej z dnia 12.04.1985 dotyczącym działań opozycyjnych związanych ze środowiskiem KPN. IPN Ld pf 13/440 t. 2 (2921/XA).
Akta operacyjno-śledcze Materiały dot. działań prewencyjnych wobec opozycji przed wizytą Jana Pawła II w Łodzi. Zawierają dokumenty z przeszukania mieszkania dokonanego w dniu 11.06.1987 oraz wniosek o prewencyjne zatrzymanie J. Fatygi w dniach 11-13.06.1987. IPN Ld pf 15/439 (1516/III).
Materiały operacyjne W teczce pracy tw ps. „Leszczyński”, nr rej. 44618 znajdują się donosy dot. J. Fatygi. IPN Ld 0040/1680 (46113/I).
Materiały operacyjne W teczce pracy tw ps. „Jan”, nr rej. 45966 znajdują się donosy dot. J. Fatygi. IPN Ld 0082/68 (46586/I).
Materiały operacyjne W teczce pracy tw ps. „Jola”, nr rej. 45905 znajdują się donosy dot. J. Fatygi. IPN Ld 0040//810 (44625/I).
Materiały operacyjne W teczce pracy tw ps. „Marian”, nr rej. 45102 znajdują się donosy dot. J. Fatygi. IPN Ld 0082/67 (46585/I).
Materiały operacyjne W teczkach pracy tw ps. „Derek”, nr rej. 34738 znajdują się informacje i donosy dot. J. Fatygi. IPN Ld 0040/2784 (45233/I), IPN Ld 0082/48 t. 3, 4 (45233/I).
Materiały operacyjne W teczce pracy tw ps. „Konrad”, nr rej. 47009 znajdują się donosy dot. J. Fatygi. IPN Ld 0040/1510 t. 1 (45933/I).
Akta paszportowe Objęty zabezpieczeniem Zab 43/78 z 21.03.1978 oraz zastrzeżeniem wyjazdów nr 1294/79 z 21.06.1979. Anulowane 16.10.1989. IPN Ld 533/437328
Uzupełnienie W uzupełnieniu z dnia 10.07.2008 przekazanym do archiwum IPN, J. Fatyga odniósł się do niektórych zapisów w materiałach operacyjnych dot. jego osoby, zwłaszcza do treści donosów przekazywanych przez tajnych współpracowników. Uzupełnienie włączono do zasobu IPN pod sygnaturą IPN Ld 383/7. IPN Ld 383/7
.