Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Tadeusza
Nazwisko: Podbielska
Nazwisko rodowe: Michałowska
Miejsce urodzenia: Serski Las
Data urodzenia: 19-11-1926
Imię ojca: Hilary
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Aresztowana 7.10.1946 przez PUBP w Suwałkach we wsi Serski Las za "współpracę z bandą". Decyzją Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku z dnia 30.10.1946 tymczasowo aresztowana za okazywanie czynnej pomocy oddziałowi WiN pod dowództwem "Bębna". Początkowo przetrzymywana w areszcie przy PUBP, następnie osadzona w więzieniu w Suwałkach i Białymstoku. Dnia 7.11.1946 sprawę przekazano do sądu wraz z aktem oskarżenia. IPN Bi 07/741 (1499/III)
Akta sądowe Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku dnia 9.11.1946 na sesji wyjazdowej we wsi Frącki uznał Michałowską Annę winną tego, że "od miesiąca grudnia 1945 do dnia 6.10.1946 we wsi Serski Las udzielała powtarzającej się pomocy członkom związku pn. WiN wiedząc, że związek ten gromadzi środki walki orężnej". Przedmiotowa pomoc polegała na systematycznym udzielaniu przez ww. schronienia w swoim mieszkaniu dowódcy "bandy leśnej rabunkowo- terrorystycznej" ps. "Bęben" oraz jego zastępcy ps. "Zagłoba". Sąd skazał za ww. czyn Annę Michałowską na karę 10 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Postanowieniem WSR z 25.03.1947 orzeczoną karę na mocy amnestii złagodzono o połowę tj. do 5 lat więzienia. Karę odbywała w więzieniu w Białymstoku, a od 29.03.1949 w Fordonie. Wolność odzyskała 9.11.1951. IPN Bi 212/403 (Dr 109/46)
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na pomocnika WiN oddziału "Bębna" opisany w charakterystyce nr 98. Michałowska Anna Tadeusza od grudnia 1945 do października 1946 na terenie pow. suwalskiego udzielała pomocy dowódcy i członkom oddziału podziemia niepodległościowego pod dowództwem "Bębna" przez udzielanie im schronienia w swoim mieszkaniu i informowanie ich o pobycie wojska we wsi. Za powyższe skazana przez WSR w Białymstoku na 10 lat więzienia. IPN Bi 019/125/3 (2/55)
.