Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Dmuch
Miejsce urodzenia: Strachosław
Data urodzenia: 26-09-1939
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Wincentyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Chełmie dn. 13.12.1981. Umieszczony w Ośrodku Odosobnienia we Władawie, następnie w Załężu k. Rzeszowa, w Kielcach-Piaskach i w Nowym Łupkowie. Zwolniony dn. 09.12.1982. IPN Rz 56/247
Akta śledcze Podejrzany o kontynuowanie działalności związkowej. Dn. 10.03.1982 Prokuratura Rejonowa w Chełmie (Ds. 245/82/s) umorzyła postępowanie z powodu braku dowodów winy. Akt brak; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 2.02.1982 pod nr 8664 do SOR krypt. "Mafia". Sprawa dotyczyła "próby reaktywowania zawieszonego ZZ >Solidarność< przez działaczy tego związku Regionu Chełm w okresie trwania stanu wojennego". Materiały zniszczono za protokołem brakowania akt nr 52/89 z dn. 14.11.1989. Akta o sygn. II/348 zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 02.02.1983 jako figurant SOR krypt. "Fiat" (8664) dot. nielegalnej działalności w b. strukturach NSZZ "Solidarność" w Cementowni Chełm. Sprawę skierowano do sądu i dn. 4.10.1984 zdjęto z ewidencji. Akta zarchiwizowano do nr II/608 i zniszczono za protokołem brakowania akt nr II/608 z dn. 14.11.1989. Akta o sygn. II/608 zniszczono; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Władysław Dmuch występuje w aktach jako jeden z podejrzanych, o to, że "od stycznia do grudnia 1983 w Chełmie brał udział w nielegalnych strukturach NSZZ >Solidarność<" (art. 273 kk). Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru MO. Decyzją Prokuratury Rejonowej w Chełmie dn. 24.08.1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. IPN Lu 026/45 (III/89)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Zamach" dot. nielegalnej działalności RKK NSZZ "Solidarność" w Chełmie -"kontakty z opozycją w kraju i organizowanie kanałów przerzutu literatury bezdebitowej". Materiały zarchiwizowano do nr II/1066 i zniszczono za protokołem brakowania akt nr 52/89 z dn. 14.11.1989. Akta o sygn. II/1066 wybrakowano; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżony przez Wydz. V WUSW Chełm na wyjazd za granicę w okresie od 23.06.1984 do 23.06.1986. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.