Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Marcówka
Miejsce urodzenia: Filipów
Data urodzenia: 11-04-1909
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Ankieta osobowa ujawnionego dnia 22.03.1947 w PUBP w Suwałkach Marcówki Józefa od 1942 członka AK, następnie od marca 1946 dowódcy kompanii WiN krypt. "Storczyk" na teren gminy Filipów działającym pod pseudonimem "Biały". Wg dokumentu 18.04.1946 został aresztowany przez UB i osadzony w areszcie przy posterunku MO w Filipowie, z którego udało mu się zbiec. Po ogłoszeniu amnestii ujawnił się. AP Białystok sygn. 1427/43, ankieta osoby ujawnionej (DU-3838).
Akta kontrolne śledztwa Aresztowany 21.10.1950 przez PUBP w Suwałkach za przynależność do WiN. Postanowieniem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku z dnia 31.10.1950 tymczasowo aresztowany. Dnia 11.11.1950 przeniesiony z aresztu PUBP do więzienia karno-śledczego w Suwałkach. Śledztwo zakończono 28.01.1951 przekazaniem sprawy do sądu wraz z aktem oskarżenia. IPN Bi 07/465 (1207/III)
Akta sądowe Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku dnia 30.03.1951 na sesji wyjazdowej w Suwałkach uznał Marcówkę Józefa winnym m.in. tego, że w roku 1945 dopuścił się gwałtownego zamachu na posterunek MO w Filipowie doprowadzając do rozbrojenia załogi, w dniu 15.05.1946 dopuścił się gwałtownego zamachu na milicjanta powodując jego rozmundurowanie i zabranie dokumentów oraz przechowywał bez zezwolenia broń palną. Za powyższe Sąd na mocy amnestii wymierzył karę łączną 8 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat i przepadek całego mienia skazanego. Karę odbywał kolejno w więzieniu w Suwałkach, Rawiczu i Nowogardzie. Następnie dnia 25.07.1953 przeniesiony do Ośrodka Pracy Więźniów w Piechcinie. Zwolniony z tego ośrodka dnia 27.10.1954 na mocy ułaskawienia. IPN Bi 212/4042 (Sr 262/51)
Akta penitencjarne W dniu 27.06.1951 Marcówka Józef został osadzony w Centralnym Więzieniu w Rawiczu, gdzie przybył z więzienia w Suwałkach, a następnie w dniu 18.02.1952 przetransportowany do więzienia w Nowogardzie. IPN Po 3/38, IPN Po 3/46, IPN Po 3/48.
Materiały operacyjne. Materiały włączone do sprawy KSL 1207. Wg informacji zawartych w aktach oraz zapisach kartotecznych podejrzany przez PUBP w Suwałkach o "rozsiewanie wrogiej propagandy przeciwko Rządowi Polski Ludowej" jako były dowódca kompanii AK-WiN powracający z więzienia po odbyciu kary. Dnia 11.01.1956 sprawę rejestruje pod numerem 925/56 PUdsBP w Suwałkach. Rozpracowanie zakończono z powodu "braku podstaw do dalszego rozpracowania". IPN Bi 07/465 (1207/III) oraz zapisy kartoteczne.
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na członka nielegalnej organizacji AK Komendy Obwodu Suwałki opisanej w charakterystyce nr 97 i 98. Marcówka Józef ps. "Biały" był członkiem AK od 1942, a od października 1945 członek organizacji WiN na terenie powiatu suwalskiego. Członek oddziału "Twardowskiego" i "Oka". W marcu 1946 mianowany dowódcą kompanii krypt. "Storczyk" działającej na terenie gminy Filipów. Aresztowany 18.04.1946 wraz z podwładnymi. Zbiegł z posterunku MO w Filipowie ukrywając się do czasu ujawnienia się 22.03.1947 w Suwałkach. IPN Bi 019/125/3 (2/55)
.