Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Wiktor
Nazwisko: Vaina
Miejsce urodzenia: Widugiery
Data urodzenia: 17-10-1916
Imię ojca: Józef
Imię matki: Agata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza ewidencyjnego z powodu "propagowania wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii". Kontrolę zakończono z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiały archiwalne o sygn. 1480/II zniszczono 27.01.1990 za protokołem brakowania akt nr 67/90. Materiały zniszczono 27.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa "Burza" prowadzona była na kontrwywiadowcze zabezpieczenie powiatu przed penetracją obcych służb specjalnych. Vaina Józef przechodzi w materiałach jako osoba, u której przebywał człowiek niepożądany w PRL. W trakcie kontroli operacyjnej zalecano szczególnie zwracać uwagę na zainteresowania ww. oraz kontakty z obcokrajowcami i ich charakter. Sprawę zakończono z uwagi na zmianę podziału administracyjnego kraju. IPN Bi 01/11 (11/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Vaina Józef został zarejestrowany przez Wydz. III WUSW Suwałki w dn. 8.11.1983 pod nr 4012 do SOS krypt. "Książka" (nr rej. 3815) jako członek Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, który posiadał i rozpowszechniał na terenie Puńska książkę pt. "Kościoły Litwy" wśród osób narodowości litewskiej. Książka ta zawierała m.in. fotografie obiektów sakralnych oraz mapy z granicami kurii biskupiej, a według SB treści antyradzieckie. Dnia 20.07.1983 złożono zamówienie na inwigilację korespondencji zagranicznej oraz krajowej na adres Vainy Józefa. Dnia 31.10.1983 SOS przekwalifikowano na SOR. Rozpracowanie zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej z ww. IPN Bi 06/328 (423/II)
.