Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Baranowski
Miejsce urodzenia: Choćki
Data urodzenia: 10-07-1914
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Aresztowany dnia 5.11.1946 przez PUBP w Suwałkach za udzielenie pomocy oddziałowi podziemia niepodległościowego pod dowództwem "Oka" oraz nielegalne posiadanie broni. Od chwili aresztowania osadzony w areszcie przy PUBP. Dnia 8.11.1946 Wojskowy Prokurator Rejonowy w Białymstoku skierował sprawę do sądu wraz z aktem oskarżenia. Dnia 13.11.1946 został osadzony w więzieniu w Białymstoku do dyspozycji WUBP. IPN Bi 07/762 (1520/III) oraz zapisy ewidencyjne.
Akta sądowe Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Bakałarzewie dnia 12.11.1946 skazał Baranowskiego Aleksandra na karę śmierci i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia za to, że we wrześniu i w dniu 3.11.1946 udzielił powtarzającej się pomocy członkom oddziału WiN dowodzonego przez "Oko" poprzez zaopatrywanie ich w pożywienie i udzielanie schronienia w domu oraz nielegalne posiadanie broni. Prezydent Krajowej Rady Narodowej decyzją z dnia 2.12.1946 skorzystał z prawa łaski i zmienił powyższy wyrok na 15 lat więzienia i utratę praw na okres 5 lat. Postanowieniem WSR w Białymstoku kara 15 lat więzienia na mocy amnestii została złagodzona do 10 lat. Osadzony kolejno w więzieniach w Białymstoku, Rawiczu, Sosnowcu-Radochach. Od 18.04.1952 przebywał w Ośrodku Pracy Więźniów w Jelczu. Decyzją WSR w Białymstoku z dnia 6.04.1954 został warunkowo zwolniony z odbycia pozostałej części kary. Wolność odzyskał 12.04.1954. IPN Bi 212/405 (Dr. 111/46)
Sprawa Operacyjnej Obserwacji Baranowski Aleksander od 13.09.1962 był rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnej obserwacji przez Służbę Bezpieczeństwa KPMO Olecko "jako osoba wywodząca się z reakcyjnego podziemia WiN wrogo wypowiadająca się w okresie kryzysu kubańskiego i deklarująca wznowienie działalności organizacyjnej w wypadku konfliktu zbrojnego". Sprawę zakończono 24.04.1965 z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Akta o sygn. Ag-3718 zniszczono w 1982 protokołem brakowania akt nr 48/82. Materiały o sygn. Ag-3718 zniszczono w 1982. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta penitencjalne W okresie od 20.06.1947 do 08.12.1951 osadzony w Centralnym Więzieniu w Rawiczu. W dniu 08.12.1951 przetransportowany do więzienia Sosnowiec - Radocha. IPN Po 3/35, IPN Po 3/38, IPN Po 3/42- 47.
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na pomocnika organizacji WiN opisanej w charakterystyce nr 98. Baranowski Aleksander dwukrotnie we wrześniu i październiku 1946 w swym mieszkaniu we wsi Choćki pow. Suwałki udzielał pomocy członkom oddziału podziemia niepodległościowego pod dowództwem "Majstra", "Oka" zaopatrując ich w wyżywienie i udzielając schronienia w swoim domu. Ponadto od września do listopada 1946 przechowywał w swej zagrodzie automat. Aresztowany 5.11.1946 i skazany na karę śmierci zamienioną przez Prezydenta KRN na 15 lat więzienia. IPN Bi 019/125/3 (2/55)
.