Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Łapiński
Miejsce urodzenia: Pruska Wielka
Data urodzenia: 04-01-1931
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bolesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany 26.10.1981 pod nr 2561 do SO krypt. "Strzecha" (nr rej. 2358). Sprawa założona w związku z tworzeniem się na terenie b. województwa suwalskiego nieformalnych struktur samorządowych pn. "Solidarność Wiejska" związanych z ogniwami MKZ NSZZ "Solidarność" w Suwałkach. Ochrona operacyjna miała na celu "rozpoznanie kierunków i tendencji rozwojowych oraz niedopuszczenie do przenikania do tych ogniw elementów antysocjalistycznych oraz byłych działaczy PSL". Szczegółową kontrolę Łapińskiego Jana prowadzono w ramach KE "Rolnik". Zdjęty z ewidencji 14.05.1984. IPN Bi 01/54 (54/IV).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty szczegółową kontrolą operacyjną w ramach KE w celu sprawdzenia czy zaprzestał on "szkodliwej działalności" po wprowadzeniu stanu wojennego. Przewodniczący Koła NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" we wsi Pruska Wielka oraz wiceprzewodniczący tego Związku w gminie Augustów. Wg materiałów Łapiński Jan publicznie atakował działalność administracji państwowej i gospodarczej, brał udział w protestach organizowanych przez Związek na terenie gminy oraz oficjalnie negował kierowniczą rolę partii. Dnia 22.12.1981 przeprowadzono z ww. rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji "Klon". Ze względu na niestwierdzenie w toku inwigilacji kontynuowania przez figuranta "wrogiej działalności" zaprzestano jego dalszej kontroli. IPN Bi 06/380 (421/II)
.